• <
BOTA_2023

PKN Orlen przydzielił 795 inwestorom obligacje detaliczne nowej serii

ew

06.06.2018 11:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PKN Orlen przydzielił 795 inwestorom obligacje detaliczne nowej serii

Partnerzy portalu

PKN Orlen przydzielił 795 inwestorom obligacje detaliczne nowej serii - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen przydzielił w środę 795 inwestorom 2 mln swoich 4-letnich obligacji detalicznych serii D. Wartość emisji, jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 32 tys. 48,15 zł – poinformował płocki koncern.

Jak przypomniał PKN Orlen, zapisy na oferowanych 2 mln obligacji detalicznych serii D prowadzono od 21 maja do 4 czerwca, a oferta nie była podzielona na transze.

Według PKN Orlen w okresie subskrypcji 795 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 66 tys. 180 sztuk obligacji serii D. Spółka zaznaczyła, że zgodnie z prospektem emisyjnym, dokonała redukcji zapisów złożonych 4 czerwca, a średnia stopa redukcji wyniosła 28,08 proc.

PKN Orlen poinformował, że obligacje detaliczne serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,11 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu. Jak podawała wcześnie spółka, w przypadku tej serii chodzi o 4-letnie papiery dłużne, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,2 proc. w skali roku.

Realizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii spółki. Od 2017 r. kwota tych papierów dłużnych w trzech wcześniejszych seriach wyniosła 600 mln zł. Agencja Fitch przyznała całemu programowi obligacji płockiego koncernu rating na poziomie A(pol).

W ramach programu płockiego koncernu, na rynku Catalyst warszawskiej GPW dopuszczono do obrotu dwie serie - w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł - dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W maju przydzielił 2 mln 4-letnich obligacji detalicznych serii C 689 inwestorom. W okresie subskrypcji złożyli oni zapisy na 2 mln 720 tys. 807 sztuk tych papierów dłużnych. Spółka dokonała redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 proc. Obligacje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Wartość tej emisji wyniosła 200 mln 2 tys. 734,22 zł.

Wcześniej PKN Orlen informował, że program emisji obligacji detalicznych spółki zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do 1 mld zł w 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, o czym Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w lipcu 2017 r.

 

PKN Orlen w 2014 r. sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

 

PKN Orlen przeprowadził też dotychczas dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

 

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.