• <
urząd_morski_gdynia_2021

Miliardy na poprawę wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie Dolnej Wisły

24.04.2015 11:34 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Miliardy na poprawę wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie Dolnej Wisły
Miliardy na poprawę wód i ochronę przeciwpowodziową w regionie Dolnej Wisły - GospodarkaMorska.pl

Na 3,6 mld zł oszacowano koszt działań, które mają poprawić stan wód w regionie wodnym Dolnej Wisły – poinformował w Gdańsku Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ponad 175 mln zł z tej sumy ma pochłonąć poprawa stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Natomiast działania związane z minimalizowaniem ryzyka powodziowego oszacowano na kwotę ok. 1,1 mld zł.

Wszystkie przedsięwzięcia poprawiające stan wód ujęto w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) na lata 2016-2021. Znalazły się wśród nich budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracji Gdańsk oraz wyposażanie budowli piętrzących w urządzenia umożliwiające migrację ryb m.in. w ramach projektu „Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego”. Ponadto zaplanowano działania, które mają na celu poprawę stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. Ich koszt oszacowano na 175 mln zł. Aż 139 mln zł wydane będzie na renaturyzację dna i brzegu morskiego.

To nie wszystkie zamierzenia w gospodarce wodnej. Zgodnie z zapisami aktualizowanych planów gospodarowania wodami (aPGW) w latach 2016-2021 w regionie Dolnej Wisły ma być podjętych w sumie 57 inwestycji szacowanych na blisko 18,5 mld zł. Prezes Sumisławski zapowiedział m.in. zakończenie w czerwcu rewitalizacji Kanału Elbląskiego (umożliwi to żeglugę na całej jego długości), a do końca roku I etapu „Programu Żuławskiego–2030” obejmującego najważniejsze inwestycje przeciwpowodziowe w regionie.  

– Tempo inwestycji w regionie wodnym Dolnej Wisły nie zwalnia. Wśród największych planowanych przedsięwzięć jest przebudowa wejścia do portu w Elblągu. Celem większości inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa, niezbędna ze względu na bezpieczeństwo obywateli i interes gospodarczy – powiedział Prezes KZGW, Witold Sumisławski.

W gdańskiej konferencji dotyczącej projektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla regionu wodnego Dolnej Wisły, uczestniczyło ponad 150 ekspertów, w tym: przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. To kolejne tak duże spotkanie w półrocznym cyklu ogólnopolskich konsultacji społecznych aPGW – strategicznego dokumentu w gospodarce wodnej, mającego zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną1 służyć poprawie stanu wód oraz PZRP – dokumentu strategicznego w ochronie przeciwpowodziowej w Polsce, służącego zgodnie z Dyrektywą Powodziową2 minimalizowaniu ryzyka powodziowego.
 
Projekt aPGW dostępny jest m.in. na stronach internetowych: ww.apgw.kzgw.gov.pl i www.kzgw.gov.pl oraz na stronach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Swoją opinię każdy może przedstawić ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie internetowej ankiety na stronie www.konsultacjedlawody.pl. Projekty PZRP zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl.

Opinie i wnioski instytucji oraz osób prywatnych do projektów dokumentów będą zbierane do 22 czerwca 2015 r. Wszystkie zgłoszone uwagi będą przeanalizowane i rozpatrzone, a ostateczne wersje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych zostaną zatwierdzone przez rząd.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.