• <
urząd_morski_gdynia_2021

Resort gospodarki morskiej na szczycie Inicjatywy Trójmorza oraz Global Forum 2017

jk

07.07.2017 13:44 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Resort gospodarki morskiej na szczycie Inicjatywy Trójmorza oraz Global Forum 2017
Resort gospodarki morskiej na szczycie Inicjatywy Trójmorza oraz Global Forum 2017 - GospodarkaMorska.pl

6 lipca W Warszawie odbył się Szczyt Inicjatywy Trójmorza. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Andrzeja Dudy Prezydenta RP. Równolegle do Szczytu Inicjatyw Trójmorza odbyło się Global Forum 2017, organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Atlantic Council. W obu wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Szczyt Inicjatyw Trójmorza

Gościem specjalnym szczytu był Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych.  Prezydent USA wraz z 12  przywódcami Europy Środkowo – Wschodniej wziął udział w transatlantyckiej sesji plenarnej, która odbyła się 6 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie. Wspólna dyskusja dotyczyła pogłębienia partnerstwa gospodarczego z regionem Europy Środkowo-Wschodniej.  Uczestnicy dyskusji skupili się na kwestiach związanych nowymi projektami infrastrukturalnymi  oraz na zwiększeniu integracji państw położonych nad Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

W dyskusji został podjęty temat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz prowadzenia zrównoważonych stosunków handlowych.  Rozmowy dotyczyły także powstania korytarza transportowego Północ-Południe, oraz zrównoważenia stosunków handlowych.

„Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jasno, że nasza współpraca ma dać Europie trzy impulsy: modernizacyjny, integracyjny i zjednoczeniowy. Modernizacyjny to ten, którego my bardzo potrzebujemy w naszej części Europy- ulepszania nowych pomysłów. Potrzebujemy czynić nasze gospodarki coraz bardziej nowoczesnymi. Ta nasza inicjatywa jest najbardziej perspektywiczną częścią Europy.” – powiedział Andrzej Duda.

Porozumienia o współpracy w obszarze gospodarki morskiej Polski i Chorwacji

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović polskie i chorwackie firmy działające w obszarze logistyki, transportu kolejowego i morskiego podpisały pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza.

Minister Marek Gróbarczyk podpisał porozumienie o wzmocnieniu współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza pomiędzy Polską i Chorwacją.  Ze strony chorwackiej sygnatariuszem dokumentu była sekretarz stanu ds. morza w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji  – Maja Marković-Kostelac. Podpisanie dokumentu  się na marginesie spotkania bilateralnego prezydentów obu krajów.

Zostały podpisane także pierwsze umowy w obszarze transportu morskiego. Dariusz Słaboszewski, dyrektor Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście oraz Marino Jurić, pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Portu Rjeka sygnowali porozumienie o współpracy obu portów.

Global Forum 2017

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzięło udział w debacie dot. transportu i infrastruktury. Podczas tej debaty Ministerstwo reprezentowała Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Anna Moskwa w swoim wystąpieniu przybliżyła zebranym gościom zakres kompetencji naszego resortu. Zaznaczyła, że transport wodny jest rodzajem transportu o prawdopodobnie największym potencjale – jest tani i przyjazny środowisku.

– W polskiej części wybrzeża Morza Bałtyckiego są obecnie cztery porty morskie o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Są to porty w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie oraz kilkanaście mniejszych portów uczestniczących w załadunku towarów i pasażerów – mówiła minister Moskwa.

Wiceminister resortu wspomniała o pracach nad „Strategią rozwoju portów morskich do 2020r. z perspektywą do roku 2030”, której celem jest poprawa konkurencyjności polskich portów morskich i zwiększenie ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą kraju, a także podniesienie ich profilu na arenie międzynarodowej sieci transportowej. – Mniejsze porty i ich rozwój stają się coraz ważniejsze wśród naszych priorytetów – powiedziała Anna Moskwa.

Minister Moskwa zwróciła uwagę także na inny priorytet resortu, którym jest przywrócenie żeglugi śródlądowej. MGMiŻŚ przygotowało założenia planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2030 r.), jako podstawę do planowania działań inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych. Naszym celem jest budowa i modernizacja śródlądowych dróg wodnych do co najmniej IV klasy nawigacyjnej i spełnienie wymogów dotyczących infrastruktury żeglugi śródlądowej dla TEN-T.

– Aktualnie głównym priorytetem jest rzeka Odra. Polska ma na celu przywrócenie Odrzańskiej Drogi Wodnej do międzynarodowych standardów wodnych i co najmniej IV klasy żeglowności. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej przyjęło Porozumienie AGN (Porozumienie w sprawie głównych dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym). 6 marca, Andrzej Duda – Prezydent RP ratyfikował to międzynarodowe porozumienie – dodała minister.

W debacie uczestniczył także, m.in. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz Igor Radic – asystent ministra morza, transportu i infrastruktury Republiki Chorwacji.

———————-

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy prezydentów dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.  Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.  Cel który im przyświeca: Im silniejsza Europa Środkowa jako część UE, tym silniejsza Unia Europejska.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.