• <
gryfia_70lat

Praktyki podchorążych AMW na ORP Wodnik

ac

15.06.2021 15:22 Źródło: 3FO

Partnerzy portalu

Praktyki podchorążych AMW na ORP Wodnik - GospodarkaMorska.pl
Fot. 3 FO

W sobotę, 12 czerwca, w ośmiotygodniowy rejs na pokładzie okrętu szkolnego ORP Wodnik, wyszli podchorążowie drugiego studiów wojskowych. Przed nimi kilkanaście tysięcy mil żeglugi po morskich i oceanicznych akwenach ale przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła.

ORP Wodnik opuścił macierzysty Port Wojenny Gdynia 12 czerwca. Na pokładzie okrętu praktyki morskie odbywają podchorążowie z Polski, Kataru i Kuwejtu z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego.

Polscy i katarscy podchorążowie z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego odbywają praktykę nawigacyjno-astronomiczną. Będą mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach z astronawigacji, gdzie uczyli się między innymi wyznaczać pozycję okrętu przy pomocy położenia ciał niebieskich. Ponadto przejdą szkolenie wachtowe oraz odbędą zajęcia z uwzględnieniem takich przedmiotów jak: nawigacja morska, astronawigacja, okrętowe urządzenia nawigacyjne, radionawigacja, meteorologia i oceanografia oraz wiedza okrętowa.

Natomiast podchorążowie z Polski i z Kuwejtu studiujący na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, czyli przyszli mechanicy okrętowi, odbywają praktykę specjalistyczną. Zapoznają się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą i dokumentacją, pełnią wachty morskie w siłowniach okrętowych oraz poznają zagadnienia dotyczące dowodzenia działem okrętowym.

Praktyka okrętowa kończy każdy rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej. Wcześniej podchorążowie przechodzą szereg zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń na symulatorach i trenażerach. Praktyki to czas weryfikacji wiedzy zdobytej podczas zajęć szkoleniowych i wykorzystanie jej pod czujnym okiem instruktorów na morzu. Stopień wtajemniczenia podchorążych rośnie z każdym rokiem edukacji, zaczynając od praktyk marynarskich, poprzez specjalistyczne na oficerskich kończąc. To nieodłączny element studiów wojskowych, na który zwraca się szczególną uwagę.

Okręt szkolny ORP Wodnik przeznaczony jest do wykonywania długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych. Wyszkoliło się na nim tysiące podchorążych Akademii Marynarki Wojennej i kadetów Szkoły Podoficerskiej MW. Okręt brał także udział w operacji „Pustynna burza” – pełnił rolę okrętu-szpitala w działaniach na wodach Zatoki Perskiej w 1991 roku. Za udział w tychże działaniach król Arabii Saudyjskiej dekretem nr 5127 z dnia 24 września 1991 roku nadał członkom załogi medal „Za wyzwolenie Kuwejtu”.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.