• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Powstały zabezpieczenia przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Powstały zabezpieczenia przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów

Partnerzy portalu

Zakończono budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie czterech suchych zbiorników retencyjnych, pogłębienie rzeki Modły oraz podwyższenie wałów. Koszt prac wyniósł ponad 16,8 mln zł.

Ostrowiec Świętokrzyski i gmina Bodzechów będą zabezpieczone przed zalewaniem przez rzekę Modłę. Powstał system czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie zatrzymanie odpływów wywołanych nawałnicami. Inwestycja była realizowana w ramach środków unijnych z programu regionalnego województwa świętokrzyskiego. W czwartek w Jędrzejowicach (gm. Bodzechów) nowa infrastruktura została oficjalnie przekazana do zarządzania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie RZGW w Warszawie.

Prezes PGW Wody Polskie Krzysztof Woś podkreślił, że na ternie kraju realizowanych jest ponad 300 dużych inwestycji hydrotechnicznych, mniejsze inwestycje zaś „idą w tysiące”.

– Naszym nadrzędnym zadaniem jest chronić mieszkańców przed skutkami powodzi oraz suszy. Realizowane inwestycje hydrotechniczne mają łączyć obie te funkcje, jednocześnie spełniając najwyższe standardy środowiskowe, których staramy się zawsze dochowywać – powiedział.

Zaznaczył, że w ramach inwestycji na rzece Modle wykonano cztery poldery. Zbiorniki retencyjne będą w stanie pomieścić ponad 600 tys. metrów sześciennych wody opadowej. Oprócz budowy polderów przeciwpowodziowych wykonano również regulację rzeki Modły. Przebudowano i wyremontowano przepusty na rzece oraz podwyższono wały przeciwpowodziowe.

- Po ponad 11 latach od pierwszych prac projektowych, dokumentacyjnych i planistycznych udało się zrealizować bardzo ważną inwestycję przeciwpowodziową w tej części woj. świętokrzyskiego – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

W ramach inwestycji powstało ponad 300 metrów obwałowań, wykonano regulację koryto rzeki Modły. Natomiast najważniejsze jest to, że dzięki inwestycji przed skutkami powodzi zabezpieczono ponad 2 tys. mieszkańców. Niepozorna rzeka Modła w czasie nawalnych deszczy zamieniała się w górski potok, niszcząc gospodarstwa i uprawy. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli spać spokojnie – powiedział wiceszef resortu infrastruktury.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski poinformował, że na realizację inwestycji przeznaczono ponad 14 mln zł z regionalnego programu operacyjnego; całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 16,8 mln zł.

– Cieszę się, że te środki zostały spożytkowane skutecznie i dzięki nim udało się zabezpieczyć przed zagrożeniem powodziowym Ostrowiec Świętokrzyski i gminę Bodzechów. Inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas samorządowców, ale też rządu, kluczowe” – mówił marszałek Bętkowski.

– Kataklizm, jakim jest powódź, nie ma barw politycznych. Cieszy mnie, że widać tutaj współdziałanie samorządu i państwa, jak również pewną kontynuację w działaniach. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji – zaznaczył wójt Bodzechowa Jerzy Murzyn.

Modła, prawobrzeżny dopływ Kamiennej, wielokrotnie stanowiła zagrożenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Trzy najpoważniejsze zalania miały miejsce w 1996, 2001 i 2007 roku. W czerwcu 1996 roku Modła wylała, powodując znaczne straty m.in. w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice.(PAP)

autor: Wiktor Dziarmaga

Fot. Depositphotos

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.