• <
konferencj_platforma_lng_2023

Potencjał eksportowy polskiej gospodarki w światowej czołówce!

zc

11.02.2021 11:28 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Potencjał eksportowy polskiej gospodarki w światowej czołówce!

Partnerzy portalu

Potencjał eksportowy polskiej gospodarki w światowej czołówce! - GospodarkaMorska.pl
fot. GospodarkaMorska.pl

Polska gospodarka jest 7. na świecie pod względem perspektyw rozwoju eksportu - wskazał w raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Wśród 23 najbardziej perspektywicznych grup produktów wymieniono m.in.: maszyny przemysłowe i urządzenia produkcyjne, chemię przemysłową.

W raporcie „Transformacja polskiego eksportu – 30 lat wzrostu i co dalej?” PIE zwrócił uwagę, że w początkach transformacji gospodarczej wartość naszego eksportu w relacji do PKB wynosiła 15 proc., a wpływy pokrywały 60 proc. wydatków na import. "W 2015 r. Polska osiągnęła nadwyżkę obrotów towarowych, zaś w 2019 r. wartość polskiego eksportu w relacji do PKB wzrosła do 45 proc."- wskazano.

Według autorów raportu było to możliwe przede wszystkim "dzięki zwiększeniu zaangażowania krajowych przedsiębiorstw w globalne łańcuchy wartości – dzisiaj niemal 60 proc. polskiego eksportu towarów i usług jest rezultatem integracji ze światowym systemem produkcji".

Jak zaznaczono, eksport to jeden z głównych czynników szybkiego wzrostu gospodarczego Polski po 1989 r. Do 2003 r. firmy z kapitałem zagranicznym odpowiadały za 74 proc. przyrostu eksportu towarów z Polski i 90 proc. - wyrobów bardziej zaawansowanych technicznie. "Do 2018 r. już tylko 41 proc. przyrostu eksportu towarów ogółem i 49 proc. przyrostu eksportu towarów wysokiej i średnio-wysokiej techniki pochodziło z działalności firm zagranicznych" - czytamy.

"Spośród przeanalizowanych 1236 grup produktów, Polska posiada przewagi komparatywne w aż 451, co daje 7. miejsce na świecie" - zaznaczono w raporcie.

Przełomowym momentem było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W okresie członkostwa w UE, wartość polskiego eksportu wzrosła 5-krotnie. "Najważniejszym rynkiem zagranicznym dla polskich eksporterów są Niemcy – w 2019 r. na rynek niemiecki kierowano 27,5 proc. polskich produktów eksportowych" - czytamy.

Jak oceniono, dalszy rozwój polskiego eksportu jest uzależniony przede wszystkim "od zwiększenia wolumenu zaawansowanej technologicznie produkcji kierowanej na rynki zagraniczne".

Analitycy podkreślili, że udział dóbr wysokiej techniki w polskim eksporcie w latach 1996-2019 wzrósł z 4,5 proc. do 11,3 proc.; jednak "dobra stosunkowo mało zaawansowane technologicznie wciąż przeważają" .

W opinii autorów raportu transformacja polskiego eksportu wymaga zmiany jego struktury - wzmocnienia tych specjalizacji, które wpłyną na zwiększenie wartości krajowego koszyka eksportowego. Wśród 23 wyróżnionych przez analityków PIE jako najbardziej perspektywiczne grup produktów znalazły się m.in.: maszyny przemysłowe i urządzenia produkcyjne, chemia przemysłowa, chemia organiczna, wyroby farmaceutyczne oraz urządzenia specjalistyczne.

W raporcie wskazano, na rosnący "katalog polskich hitów eksportowych". W grupie wyrobów zaawansowanych technologicznie, pierwsze miejsce pod względem wartości w polskim eksporcie zajmuje aparatura odbiorcza dla telewizji kolorowej. "W 2019 r. Polska wyeksportowała w ramach tej pozycji towarowej wyroby o wartości 3,7 mld euro" - czytamy. Hitem są też "bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne oraz aparaty słuchowe" - z udziałem w eksporcie światowym odpowiednio 42 proc. i 20,7 proc.

Polska jest też europejskim liderem w produkcji i eksporcie sprzętu AGD. "Udział polskich zmywarek do naczyń w światowym eksporcie to 18,8 proc., zaś pralek automatycznych 15,6 proc." - czytamy Istotny udział w europejskim i światowym eksporcie mają też wyprodukowane w Polsce leki zawierające hormony (30,6 proc. w eksporcie UE i 12,4 proc. w światowym). Zwrócono uwagę, że eksport produktów z tej kategorii w latach 2012-2019 wzrósł o 3530 proc.

"Rośnie rola eksportu autobusów elektrycznych oraz akumulatorów litowo-jonowych. W latach 2012-2019 eksport akumulatorów wzrósł o 2268 proc. do wartości 2 mld euro, co przekłada się na 2,4 proc. udziału w światowym eksporcie" - wskazano. Dodano, że "wciąż silnym punktem na mapie polskiego eksportu" jest sektor rolno-spożywczy – wartość krajowego eksportu produktów z tego sektora wyniosła w 2019 r. 31 mld euro.

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.