• <
PZT_1100x200_gif_2020

Rozwój Portu Gdynia w kierunku Smart Port

Strona główna Porty, logistyka Rozwój Portu Gdynia w kierunku Smart Port
Rozwój Portu Gdynia w kierunku Smart Port - GospodarkaMorska.pl

ew/Port Gdynia

02.06.2020 Źródło: własne

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wychodzi naprzeciw swoim partnerom oraz mieszkańcom Gdyni i  podejmuje wyzwanie w kierunku usprawnienia płynności ruchu w   dostępie drogowym do i z Portu, co pozwoli zapewnić  terminowość dostarczania i odwozu ładunków. „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia”- to pierwszy projekt ZMPG S.A., który otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu finansowego CEF Transport 2018 „Łącząc Europę”. W wyniku realizacji projektu powstaną narzędzia pozwalające  wyeliminować kolejki na drogach dojazdowych do gdyńskich terminali przeładunkowych, co wpłynie pozytywnie na ich  efektywność i wydajność.

Prognozy obrotu towarowego w Porcie Gdynia wskazują na prawie dwukrotny wzrost przeładunku towarów w perspektywie najbliższych 10 lat. Zapewnienie płynnego dostępu drogowego do Portu Gdynia oraz terminowość dostarczania i odwozu ładunków jest warunkiem aktywnego uczestnictwa Portu w obsłudze ładunków w korytarzu sieci transportowej TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz w globalnych łańcuchach dostaw (Azja – Europa i Ameryka, Europa Środkowa i Wschodnia – Europa Zachodnia i Skandynawia).

Wdrożenie inteligentnego systemu  spowoduje wzrost konkurencyjności Portu Gdynia w basenie Morza Bałtyckiego. To jeden ze sposobów dążenia do dynamicznego rozwoju portu. Projekt ten doskonale wpisuje się w działania Zarządu Portu  zgodne z ideą greenport oraz w realizację jednego z podstawowych priorytetów działalności  -  dbałości o środowisko naturalne.  Usprawnienie ruchu drogowego w obszarze około portowym z pewnością pozwoli na redukcję jego negatywnego wpływu na środowisko, w tym obniżenie poziomu emisji spalin, gazów cieplarnianych i hałasu.

Mając na uwadze planowany dwukrotny wzrost przeładunków w ciągu najbliższych 10 lat, zarząd ZMPG w poczuciu odpowiedzialności angażuje się w tego typu koncepcje i projekty, gdyż już na chwilę obecną ruch drogowy w Porcie Gdynia osiąga okresowo stan nasycenia w istniejącej sieci dróg.

Adam Meller: „Zmierzamy do tego by Port Gdynia rozwijał się w kierunku Smart, zatem digitalizacja systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych jest w dzisiejszych czasach absolutnie konieczna.” – powiedział Prezes Zarządu spółki ZMPG S.A.
W inicjatywie dalszego rozwoju obrotu towarowego, kluczowe są działania zmniejszające powstawanie kolejek samochodów ciężarowych przed wjazdami na terminale i na drogach dojazdowych w Mieście Gdynia.

„Zadaniem inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia będzie synchronizacja czasowa dojazdu samochodów ciężarowych do portu z zaplanowaną obsługą w terminalach oraz według zatwierdzonych przez terminale e-awizacji.” – zapewnił Adam Meller.

Na obecnym etapie, opracowywane jest wstępne studium wykonalności, a w niedługim czasie dokumentacja projektowa, która ma obejmować integrację trzech systemów informatycznych i teletechnicznych – e-awizacji przeładunku w terminalach, zarządzania wspólną przestrzenią parkingową portu oraz inteligentny system zarządzania ruchem drogowym na drogach wewnętrznych i dojazdowych portu. Co istotne ten ostatni będzie zintegrowany z systemem ITS Trójmiasta – TRISTAR.

Termin zakończenia projektu planowany jest na kwiecień 2022r.

Źródło:
własne
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 55,80 $ baryłka  -0,02% 05:55
 Cyna 22000,00 $ tona -2,85% 22 sty
 Cynk 2651,00 $ tona -2,07% 22 sty
 Aluminium 1975,00 $ tona -0,85% 22 sty
 Pallad 2321,00 $ uncja  -0,43% 05:53
 Platyna 1096,45 $ uncja  -1,01% 05:55
 Srebro 25,39 $ uncja  -0,55% 05:55
 Złoto 1845,00 $ uncja  -0,28% 05:55
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.