• <

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019

ew/GUS

06.01.2020 13:22 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 - GospodarkaMorska.pl

Nowa publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej prezentuje kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi.

W publikacji znajdziemy informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

Publikację w wersji PDF można pobrać TUTAJ

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.