• <
PZT_980x120_gif_2020

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019

Strona główna Porty, logistyka Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 - GospodarkaMorska.pl

ew/GUS

06.01.2020 Źródło: własne

Nowa publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej prezentuje kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi.

W publikacji znajdziemy informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

Publikację w wersji PDF można pobrać TUTAJ

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 44,27 $ baryłka  1,44% 18:54
 Cyna 17880,00 $ tona -0,22% 31 lip
 Cynk 2299,00 $ tona 1,05% 31 lip
 Aluminium 1685,00 $ tona 0,24% 31 lip
 Pallad 2135,15 $ uncja  0,10% 18:54
 Platyna 930,20 $ uncja  1,14% 18:55
 Srebro 24,34 $ uncja  -1,18% 18:55
 Złoto 1972,70 $ uncja  0,08% 18:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.