• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Przełomowe inwestycje ze środków Unii Europejskiej w Porcie Gdynia (wideo)

ew

04.07.2019 12:57 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Przełomowe inwestycje ze środków Unii Europejskiej w Porcie Gdynia (wideo)
Przełomowe inwestycje ze środków Unii Europejskiej w Porcie Gdynia (wideo) - GospodarkaMorska.pl

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i transeuropejskich sieci transportowych.

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. uzyskał znaczące dofinansowanie dla inwestycji dotyczącej tych istotnych elementów rozwoju portu, pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

Dzięki funduszom unijnym realizowane inwestycje w infrastrukturę portową  przynoszą nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale – co bardzo ważne – tworzą nowe miejsca pracy w regionie. Jedno miejsce pracy w porcie stymuluje zatrudnienie czterech osób w branży okołoportowej.
Ponadto zgodnie z informacjami administracji skarbowej, z działalności portu gdyńskiego  do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld zł. Przychody te pochodzą z ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe działające w Porcie Gdynia.

Projekt dotyczący pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia służy przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T.
Jego realizacja przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego będącego najbardziej przyjaznym środowisku.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji już trwają  od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi. W ramach prac zostanie także przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

Podstawowym zadaniem było wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – nastąpi zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. powiedział, że byliśmy dziś świadkami nowego otwarcia gdyńskiego portu: "To nowe otwarcie oznacza dla mnie zniesienie ograniczeń, które dzisiaj ma Port Gdynia zarówno jesli chodzi o długośc jak i szerokość i zanurzeni obsługiwanych jednostek. Tym projektem, te ograniczenia właściwie znosimy, to dla nas niezwykle istotne, bo myślę, że przysporzy nam to wielu klientów, których do tej pory nie bylismy w stanie obsłużyć".

Prezes podkreśla, że projekt ten uda się zrealizować również dzięki środkom unijnym: "Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych. Inwestycja ta  umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z  Dalekim Wschodem i innymi kontynentami." 

- Z pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych: Norweskiego, Słowackiego,  Włoskiego  – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac, które zostaną wykonane, w trakcie realizacji głównych, hydrotechnicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a mam tu na myśli:   pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III, jest olbrzymi- mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa, będzie to szczególnie widoczne podczas przebudowy całego nabrzeża Helskiego. Należy pamiętać, że Port bez przerwy będzie obsługiwać  przypływające jednostki, co stanowi dodatkowe wyzwanie związane z koordynacją robot budowlanych i ruchu statków.


Całkowity koszt realizacji projektu Pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 000 000 zł.
Podczas spotkania - 3 lipca br. -  w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisano umowę z firmą Wuprohyd Sp. z o.o. dotyczącą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Firma Wuprohyd ma na wykonanie zadania 40 tygodni i musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.