• <
PZT_1100x200_gif_2020

Podpisanie umowy na Przebudowę Stopnia Wodnego Przegalina

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Podpisanie umowy na Przebudowę Stopnia Wodnego Przegalina
Podpisanie umowy na Przebudowę Stopnia Wodnego Przegalina - GospodarkaMorska.pl

pc

16.09.2019 Źródło: własne

Kosztem niemal 62 mln. zł zostanie przebudowana śluza w Przegalinie. Umowę na realizację przebudowy podpisała w poniedziałek dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku Aleksandra Bodnar. W konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy uczestniczył prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina jest jednym z zadań realizowanych w ramach dofinansowanego  przez Unię Europejską projektu pt. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej”.

– Szczególną uwagę poświęcamy Żuławom, ze względu na ich depresyjne położenie i zagrożenie powodziowe – powiedział prezes Daca. – Inwestycja ma również charakter żeglugowy, jest elementem drogi wodnej E40 i będzie wykorzystywana dla żeglugi Wisłą. Liczymy, że w ciągu 2 lat inwestycja zostanie oddana.

Dyrektor Aleksandra Bodnar w swoim wystąpieniu przybliżyła dziennikarzom zakres inwestycji.

W zakres zadania objętego umową wchodzi: przebudowa, remonty i rozbiórki istniejących obiektów stopnia wodnego w Gdańsku Przegalinie, tj.: Śluzy Południowej, Śluzy Północnej oraz obiektów towarzyszących. Zaplanowana jest budowa trzech nowych budynków: dwóch magazynowych i jednego socjalno-warsztatowego oraz rozbudowa bazy dla ośmiu lodołamaczy i innych jednostek pływających Wód Polskich.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław Gdańskich. Wrota śluzy Przegalina są jednocześnie wrotami przeciwpowodziowymi chroniącymi przed wielkimi wodami Wisły. Ponadto remont przystani dla lodołamaczy usprawni zimową ochronę przeciwpowodziową. Dzięki remontowi śluzy usprawniona zostanie także żegluga na drodze wodnej łączącej Wisłę z portem w Gdańsku.

Dokładny budżet zadania to: 61 mln 984 tys. zł.

Termin realizacji: do 30 września 2021. Wykonawca inwestycji: przedsiębiorstwo Strabag sp. z o.o.

Śluza Przegalina, położona na styku Wisły i Martwej Wisły stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich (chroni przed wielką wodą Wisły) oraz żeglugi, prowadzi przez nią międzynarodowa droga wodna E40, z Morza Czarnego do Bałtyku. Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych.  Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m (przy utrzymanej żegludze). Średnia liczba śluzowań rocznie sięga ok. 2 200. Długość użytkowa komory 188.37 m, szerokość użytkowa komory 11.91 m.

Pierwsze śluzy w Przegalinie zostały wybudowane w 1895 r w ramach przebudowy ujścia Wisły (obejmującego m.in. wykonanie tzw. przekopu oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej). W tym okresie została wybudowana właściwa śluza (obecnie nieczynna, zwana śluzą północną) oraz tzw. śluza dla tratw. W latach 1975 - 1981 w miejscu śluzy dla tratw została wybudowana druga śluza - tzw. śluza południowa. Wobec pogarszania się stanu technicznego śluzy północnej w 1992r została ona wyłączona z eksploatacji, zaś w latach 1995-99 w awanporcie górnym śluzy północnej wybudowano wał przeciwpowodziowy dla zabezpieczenia terenów położonych nad Martwą Wisłą oraz zabezpieczono konstrukcję śluzy na czas wieloletniego wyłączenia.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska. Wartość Projektu wynosi 127 mln. zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej to 85 proc.

Celem Projektu jest zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze Żuław Wiślanych poprzez realizację pięciu zadań. Pozostałe zadania, oprócz przebudowy Stopnia Wodnego Przegalina, to:

-        Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły. Koszt zadania ok. 24,3 mln zł. Realizowany jest ostatni etap (6 ostróg) zadania.

-        Przebudowa ujścia Wisły – Badania batymetrii dna ujścia Wisły, Wykonanie dokumentacji technicznej. Koszt zadania ok. 1,4 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji.

-        Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania: dokumentacja ok.  300 tys. zł, roboty budowlane ok. 25 mln zł. Trwa postępowanie przetargowe.

-        System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP). – rozbudowa systemu zbudowanego w I Etapie. Koszt zadania ok. 5 mln zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.