• <
PZT_1100x200_gif_2020

Modernizacja toru wodnego Świnoujście -Szczecin do głębokości 12,5 m [foto]

Strona główna Porty, logistyka Modernizacja toru wodnego Świnoujście -Szczecin do głębokości 12,5 m [foto]
Modernizacja toru wodnego Świnoujście -Szczecin do głębokości 12,5 m [foto] - GospodarkaMorska.pl

sons

05.06.2020 Źródło: UMS

Pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin to strategiczna inwestycja polskiego rządu, która wpłynie na dalszy rozwój Pomorza Zachodniego i zdecydowanie poprawi żeglowność rzeki Odry.

Przekazanie placu budowy

Pod koniec kwietnia, w siedzibie Urzędu odbyło się przekazanie przedstawicielom wykonawcy inwestycji, konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, placu budowy, z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

Kierownikiem budowy, z ramienia wykonawcy, został inżynier Wacław Postoła,który nadzorował już wcześniejszą wielką inwestycję hydrotechniczną Urzędu –budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego i terminalu LNG w Świnoujściu. Biuro budowy będzie zlokalizowane w Trzebieży.

Wykonawca otrzymał już od Wojewody Zachodniopomorskiego pięć pozwoleń na budowę:

  • na budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych,
  • na przebudowę (regulację) naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych,
  • na budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin na Zalewie Szczecińskim,
  • na budowę umocnień dna przy nabrzeżach Huk, BONn, Żeglarskie w Szczecinie,
  • na budowę umocnień brzegowych w rejonie Orlego Przesmyku.

Wykonawca, w ramach przekazanego placu budowy, przystąpi także do rozbiórek podwodnych kabli elektrycznych i VTS.

Prace pogłębiarskie W marcu i kwietniu, w ramach prac przygotowawczych do robót budowlanych przy budowie sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, dokonano kontrolowanego zatopienia dwóch kilkukilometrowych rurociągów refulacyjnych, tzw. sinkerów. Na obydwu końcach każdego z rurociągów zostały zainstalowane tzw. raisery (rurociągi z gumowych elementów,o dodatniej pływalności), które od strony wyspy są połączone z pontonem rozkładającym urobek, od strony toru zaś będą się do nich podłączać pogłębiarki. Nowe wyspy, które staną się jednocześnie polami refulacyjnymi, będą zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Sinkerami będzie na nie transportowany refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich.

Na początku maja ruszyły pierwsze prace pogłębiarskie, rozpoczęła je pierwsza, z trzech mających docelowo pracować na torze, pogłębiarka -CSD Amazone. Prace rozpoczynają się od budowy wyspy W22.Przez najbliższe 3 miesiące ww. pogłębiarka będzie pracować w rejonie pomiędzy II a III Bramą Torową na Zalewie Szczecińskim.

Warunki żeglugi

Prace prowadzone obecnie przez pogłębiarkę CSD Amazone nie powodują utrudnień w ruchu statków na Zalewie Szczecińskim. Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy.

Wszystkich innych użytkowników akwenu prosimy o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie –warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapą, dotyczący zamknięcia określonego akwenu dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. zo.o. ze Szczecina. Wykonano już część prac rozbiórkowych, trwa także budowa nowych obiektów kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty), które wkrótce osiągną stan surowy,otwarty. Trwają także prace przy rozbiórce basenu.

Znaleziska archeologiczne

Podczas prac związanych z oczyszczaniem toru znaleziono i wydobyto wiele obiektów o wartości historycznej. Dzięki współpracy Urzędu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, większość z nich trafi do skansenu morskiego Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Wśród znalezionych przedmiotów są m.in. różnego rodzaju kotwice, śruby napędowe, kocioł parowy, beczki, boje, a także elementy niemieckiego krążownika Lutzow.

Ciekawym znaleziskiem są także głazy o właściwościach ferromagnetycznych, które są pozostałościami polodowcowymi.

Nadzór przyrodniczy

W marcu zakończono opracowanie raportu dotyczącego ichtiofauny, w kwietniu natomiast prowadzono kolejne liczenia ptaków wzdłuż toru oraz osobne liczenia w rejonie wysp na Zalewie Szczecińskim. W tym okresie zaobserwowano ponad 4500tysiąca ptaków wodno-błotnych, z czego najliczniej reprezentantów rodziny kaczkowatych: ogorzałki (ok. 2800 osobników), czernice, krzyżówki, gągoły, świstuny, krakwy. Prócz tego także m.in. kormorany (ponad 800 osobników), bieliki, czaple siwe i łabędzie nieme.

Na obszarze inwestycji stwierdzono 144 miejsca tzw. śladówbobra i wydry, zlokalizowano 18 żeremii bobrowych.


Źródło:
UMS
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 63,32 $ baryłka  0,00% 23:55
 Cyna 27500,00 $ tona -6,97% 26 lut
 Cynk 2821,00 $ tona -2,52% 26 lut
 Aluminium 2202,00 $ tona -0,94% 26 lut
 Pallad 2353,00 $ uncja  0,15% 01:57
 Platyna 1199,45 $ uncja  0,72% 01:58
 Srebro 26,68 $ uncja  0,15% 01:58
 Złoto 1725,35 $ uncja  0,13% 01:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.