• <
PZT_980x120_gif_2020

Konferencja Inland Shipping International Conference 2019 w Szczecinie

Strona główna Porty, logistyka Konferencja Inland Shipping International Conference 2019 w Szczecinie
Konferencja Inland Shipping International Conference 2019 w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

pc

09.05.2019 Źródło: własne
siark_port_580x100_gif_2020

Konferencja Inland Shipping International Conference 2019 w Szczecinie. Głównym celem spotkań będzie szeroko pojęta promocja tematyki związanej z żeglugą śródlądową poprzez zwrócenie uwagi na jej rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów oraz budowaniu wielogałęziowych systemów transportowych. Ciekawym tematem będzie więc turystyka wodna, rozumiana jako jedna z gałęzi działalności, którą można prowadzić na śródlądowych  drogach wodnych. Konferencja odbędzie się 16 i 17 maja w Hotelu Radisson w Szczecinie.

Eksperci i goście konferencji  będą dyskutować o tematyce dotyczącej ekonomii, transportu, turystyki, ochrony środowiska, rozwoju regionów oraz światowych i europejskich tendencji w rozbudowywaniu sieci śródlądowych dróg wodnych.

Konferencja pozwoli na spotkanie nauki i praktyki – uczestnicy wydarzenia to nie tylko naukowcy z ośrodków akademickich w Polsce (z Trójmiasta, Wrocławia czy Bydgoszczy), ale też przedstawiciele firm i instytucji, dla których zagadnienia z zakresu żeglugi śródlądowej stanowią istotę charakteru działalności. Takie spotkania są dobrą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i zestawienia wypracowanych w teorii metod z wnioskami płynącymi z praktyki.

Żegluga śródlądowa – jak wpływa na rozwój gospodarczy regionów?

Żegluga śródlądowa to element systemów transportowych jak i element rozwoju gospodarczego regionu czy też państwa. – Znaczenie żeglugi śródlądowej w rozwoju gospodarczego regionów, charakter jej oddziaływania zależy od tego, czy mamy do czynienia z towarami czy pasażerami – podkreśla dr inż. Andrzej Montwiłł, organizator konferencji. – Należy pamiętać, że żegluga śródlądowa to nie tylko przewóz ładunków, ale również porty śródlądowe będące, w przypadku transportu towarów, miejscem przeładunku, składowania i innych usług na rzecz ładunków i środków transportu – dodaje.

To prowadzi do rozwoju infrastruktury transportu oraz przedsiębiorstw logistycznych takich jak przeładowcy portowi, operatorzy logistyczni, przewoźnicy, spedytorzy, firmy serwisowe, itp. Z kolei, w przypadku transportu pasażerskiego, żegluga śródlądowa przyczynia się do rozwoju turystyki i rekreacji, czemu towarzyszy niezbędna baza w postaci infrastruktury transportu, portów wraz z obsługą, przedsiębiorstw turystycznych, firm transportowych czy serwisowych. – A to są przedsiębiorstwa, miejsca pracy, podatki, handel i różnego typu usługi na rzecz pasażerów, ładunków i środków transportu – podkreśla dr Motwiłł.

Na wydarzenie zapraszają Instytut Zarządzania Transportem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu AM w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski.Okazją do spotkania w Szczecinie jest m.in. trwający właśnie Rok Rzeki Odry. Szczegóły dotyczące udziału w konferencji i programu wydarzenia: http://inship.am.szczecin.pl/.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 42,81 $ baryłka  -0,63% 10:55
 Cyna 16960,00 $ tona 0,00% 3 lip
 Cynk 2020,00 $ tona -0,74% 3 lip
 Aluminium 1581,00 $ tona -1,25% 3 lip
 Pallad 1933,80 $ uncja  -0,62% 10:54
 Platyna 836,85 $ uncja  -0,29% 10:55
 Srebro 18,34 $ uncja  -1,34% 10:55
 Złoto 1786,95 $ uncja  -0,39% 10:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.