• <

Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. TOP Menedżerem 2019 roku! [wideo]

gm24

31.03.2020 19:15 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. TOP Menedżerem 2019 roku! [wideo]

Partnerzy portalu

Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. TOP Menedżerem 2019 roku! [wideo] - GospodarkaMorska.pl

TOP Menedżer Pomorza od 20 lat organizowany jest przez redakcję Polska the Times "Dziennika Bałtyckiego". Ranking najlepszych z najlepszych na Pomorzu prezentuje pomorskich biznesmenów, wybranych przez kapitułę plebiscytu, którą tworzą autorytety ze świata ekonomii, biznesu i mediów. Prestiżowa nagroda została wręczona menedżerom, których działania w danym roku zostały docenione nie tylko za dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ale także za styl i sposób zarządzania, za tworzenie wizerunku firmy oraz za reagowanie na potrzeby swojego zespołu i lokalnych społeczności.

O setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem i zbliżającym się 100-leciu Portu Gdynia, rekordowych przeładunkach w 2019 roku, wielopłaszczyznowych inwestycjach na niespotykaną dotąd skalę oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Adamem Mellerem prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Rozmawiamy w roku obchodów 100-lecia zaślubin Polski z morzem. Dla Portu Gdynia to był wyjątkowy moment.

Tak. Można powiedzieć, że to właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Zaraz po zaślubinach Polski z morzem rozpoczęła się budowa Portu Gdynia, która można powiedzieć trwa do dzisiaj, ponieważ cały czas się rozwijamy. Chcieliśmy uświetnić tę rocznicę, która ma dla nas symboliczny wymiar, dlatego ufundowaliśmy tablicę upamiętniającą to wielkie wydarzenie dla historii Gdyni i całego kraju. Jestem dumny, że po 100 latach Port Gdynia jest w doskonałej kondycji i po raz kolejny z rzędu odnotowuje rekordowe przeładunki. Dzięki zaślubinom sprzed wieku za dwa lata będziemy mogli świętować 100-lecie Portu Gdynia.

Jesteśmy już po oficjalnej konferencji wynikowej podsumowującej wyniki Portu Gdynia w 2019 roku. Proszę o parę słów podsumowania.

Od kilku lat jesteśmy na fali wzrostów. W 2019 r. w Porcie Gdynia przeładowaliśmy 897 125 TEU kontenerów, co oznacza wzrost o 11,6 % w stosunku do danych za rok 2018.  Z roku na rok notujemy coraz wyższe przeładunki, po raz kolejny osiągnęliśmy rekord, tym razem na poziomie blisko 24 mln ton. W 2019 roku do Portu Gdynia zawinęło 4 037 statków. Przeładunki przetworów naftowych wzrosły o 5,9% (103,1 tys. ton) przeładunki węgla i koksu o 9,4% (247,6 tys. ton), zboża o 7,5 %  (225,7 tys. ton), drobnicy o 2,4 % (330,5 tys. ton), a przewóz innych ładunków masowych wzrósł o 13,8 % (180, 7 tys. ton). Liczymy, że rok 2020 nie będzie gorszy od minionego.

Rok 2019 to również rok inwestycji w Porcie Gdynia. Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan ich realizacji?

W 2019 w Porcie Gdynia sfinalizowaliśmy wiele strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa jak i zaplecza logistycznego inwestycji, które w przeważającym względzie podnoszą walor konkurencyjności Portu Gdynia w basenie Morza Bałtyckiego.

Dla nas bardzo istotna jest budowa Nowego Publicznego Terminala Promowego przy Nabrzeżu Polskim. W tej chwili prowadzone są roboty polegające na budowie budynku Terminalu (Dworca Promowego) i Magazynu, galerii pasażerskiej, przebudowie Nabrzeży Polskiego i Fińskiego wraz z budową rampy Ro-Ro oraz  wykonywane są sieci infrastruktury podziemnej wraz z nawierzchniami drogowymi i kolejowymi. Zakończono zakres robót związany z przebudową Węzła Ofiar Grudnia 70, który ma poprawić połączenie komunikacyjne z budowanym obiektem.

Ten terminal to będzie nowe otwarcie bowiem docelowo chcemy być hubem promowym we wschodniej części morza bałtyckiego. Obecnie do Terminalu Promowego przy Nabrzeżu Helskim II mogą cumować promy o długości ok. 175 m. W nowym miejscu będzie możliwość przyjmowania promów o długości ok 240 m. Nowy terminal promowy umożliwi również funkcjonowanie dwóch niezależnych od siebie operatorów. Jednocześnie, lokalizacja nowego terminalu promowego w bliskiej odległości do wejścia/wyjścia z Portu, zdecydowanie skróci czas płynięcia i nawigowania w Porcie.

Bardzo ważne są dla nas inwestycje infrastrukturalne polegające na elektryfikacji i dostępie do zachodniej części portu w zakresie kolejowym oraz budowa intermodalnego terminala kolejowego również w zachodniej części portu. To wszystko będzie spięte nowym układem torowym, który realizuje PKP PLK w ramach swojego kontraktu. To dla nas jest bardzo istotny, olbrzymi projekt, polegający właściwie na wymianie całego układu torowego na terenie Portu Gdynia.

W 2019 roku oddaliśmy do użytku również pierwszy z czterech magazynów wysokiego składowania. Nowoczesny magazyn wysokiego składowania jest jednym z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Jest to pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w Porcie Gdynia, który już w podczas budowy znalazł najemcę. Kolejny magazyn jest aktualnie w zaawansowanej fazie projektowania i rozpoczęcie budowy planujemy jeszcze w tym roku.

Dla Portu Gdynia niezwykle istotny jest również realizowany projekt pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia. To inwestycje, na które dostaliśmy dofinansowanie z UE, a ich łączna wartość szacowana jest na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 273 000 000 zł.

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do -15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi -13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

Z pewnością warto pochwalić się, że Port Gdynia jest jednym z zaledwie dwóch portów na świecie korzystającym z poprawek RTK do celów nawigacyjnych zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm IMO i zaleceń IALA. Należy także zwrócić uwagę na pozytywny aspekt ekologiczny tego przedsięwzięcia.
Z uwagi na fakt, że manewrowanie statkiem odbywa się płynniej, piloci zdecydowanie rzadziej wykonują gwałtowne ruchy manetką co znacząco zmniejsza zużycie paliwa stosowanego do napędzania statków. Płynniejsze i pewniejsze manewry przyczyniają się także do skrócenia czasu potrzebnego na wykonanie samego podejścia do nabrzeża, co naturalnie również zmniejsza spalanie i emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Oprócz tego, przy bazie przeładunku paliw płynnych została wykonana inwestycja montażu drugiego nalewaka, wykonane zostały roboty czerpalne oraz zamontowane zostały urządzenia odbojowe. Dzięki tym  modernizacjom możliwa jest obsługa jednostek do zanurzeniu 11,5 m, zwiększona została również możliwość przeładunku ilości paliw podczas jednej operacji. Wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych przyczyniła się do obsługi większych jednostek o nośności do 80 000 DWT bez asysty holowników. Warto podkreślić, że m. in. Z uwagi na przeprowadzone inwestycje rok 2019 jest rekordowy dla Portu Gdynia jeśli chodzi o ilość przeładowanych paliw.

Wymiana urządzeń cumowniczych również dotyczyła w 2019 roku nabrzeża Francuskiego, dzięki którym w tym miejscu zawijać mogą zarówno większe wycieczkowe jak i kontenerowce. Największym w tym roku wycieczkowcem był Norwegian Getaway mierzący 325,7 metra. Wiemy już dziś, że w roku 2020 rekord ten zostanie pobity i zmodernizowane nabrzeże pozwoli na przyjęcie statków o długości ponad 340 m.

Czy przyjęta formuła PPP oraz nowa ustawa o portach zewnętrznych to przełom w realizacji Portu Zewnętrznego w Gdyni?

Port Zewnętrzny to dla nas priorytet i cały czas procedujemy projekt jego budowy. W tej chwili jesteśmy na etapie końcowego opracowywania audytu środowiskowego. W drugiej połowie roku zamierzamy ten etap zakończyć. Kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 19 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy o portach i przystaniach morskich, dając zielone światło do budowy Drogi Czerwonej, która będzie finansowana z środków centralnych. Jako istotna inwestycja dla portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki kraju, zostały zagwarantowane konkretne kwoty na każdy rok realizacji tego projektu.

To ogromny krok milowy na drodze do jednej z największych inwestycji Portu Gdynia. Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie możliwości uregulowania statusu dróg dostępowych do portów. Dodatkowo nowela dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych. Nastąpi także rozszerzenie m.in. kompetencji administracji morskiej ministra w obszarze kontroli nad obrotem nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Najważniejsza jednak Ustawa dla Portu Gdynia w sprawie realizacji kluczowego dla rozwoju portu, jak i gospodarki regionu projektu dotyczy bezpośrednio budowy portów zewnętrznych. 9 sierpnia Sejm przyjął Spec-ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Dotyczy ona tzw. portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym Portu Gdynia, w Gdańsku oraz zespołu portów Szczecin - Świnoujście, będących z ponad 95 procent udziałem Skarbu Państwa. Ustawa ma wspomóc pełne wykorzystanie potencjału przeładunkowego Portu Gdynia.

Formuła PPP pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule. Współpraca z doświadczonym doradcą jest gwarantem wyboru najlepszego partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w przededniu wielkich inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych. Jakie szanse dla Portu Gdynia i lokalnego biznesu widzi Pan w  tym obszarze?

Port Gdynia jest portem najbliżej położonym (od strony wschodniej) względem obszarów morskich przewidzianych na lokalizację farm wiatrowych. Należy podkreślić, że Port Gdynia spełnia wszystkie warunki nawigacyjne do obsługi statków instalacyjnych typu „jack-up” oraz „dynamic positioning”. Ponadto nasz port, jako jedyny w Polsce, prowadzi badania służące rozwojowi sektora offshore, w szczególności utworzeniu zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych, a także aktywnie uczestniczy w tworzeniu lokalnego zaplecza obejmującego gminy Kosakowo, Rumia oraz Miasto i Gminę Gdynia (w 2019 roku podpisano List Intencyjny o współpracy).

Morska energetyka wiatrowa może do 2030 r. dodać do PKB nawet 60 mld PLN oraz przyczynić się do powstania dodatkowych 77 tys. miejsc pracy do 2030 r. To olbrzymia szansa dla portu i całego regionu. Z całą pewnością powstanie zaplecza obsługi elementów morskich farm wiatrowych w Porcie Gdynia pozwoli na zwiększenie udziału w tych projektach lokalnych przedsiębiorstw w idei local content.

Rozmawiał Mateusz Kowalewski

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.