• <
PZT_1100x200_gif_2020

W Porcie Gdynia rok 2016 na sporym plusie

W Porcie Gdynia rok 2016 na sporym plusie - GospodarkaMorska.pl

mk

22.12.2016 Źródło: własne

Jedenaście miesięcy 2016 roku Port Gdynia zamknął przeładunkami na poziomie 17,74 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeładunki w samym miesiącu listopadzie zamknęły się wynikiem o 36,1% lepszym niż w listopadzie 2015 roku.

Zwiększenie obrotów, w stosunku do okresu styczeń - listopad 2015r., nastąpiło w 5 z 6 grup ładunkowych. Największą dynamikę wzrostu przeładunków (+229,7%) odnotowano w grupie „ropa i przetwory naftowe” ( z 364,7 tys. ton w 2015  do  1.202,4 tys. ton w 2016r.). Zwiększenie obrotów nastąpiło również w grupie „węgiel i koks”, gdzie przeładowano 1.329,6 tys. ton (+ 11,5%), a w pozostałych grupach ładunkowych, tj. zboże, drewno oraz drobnica, wyniosło ono odpowiednio: +9,4% (+ 314,6 tys. ton), + 6,5% (+ 3,7 tys. ton) oraz + 0,3% (+ 36,2 tys. ton).  Spadek odnotowano w grupie: inne masowe - 17,1% (- 207,7 tys. ton) oraz w przeładunkach drobnicy skonteneryzowanej -  8% ( - 53,3 tys. TEU).  Podjęty program dostosowywania parametrów infrastruktury portu do prognozowanych wielkości i typów statków i - w  ślad za tym -  możliwość przyjmowania w Gdyni największych statków kontenerowych pozwolą  gdyńskiemu portowi uzyskać pozycję drugiego w Polsce głębokowodnego portu kontenerowego.

W porównaniu z rokiem 2015 - w którym statki pasażerskie różnych bander zawijały do gdyńskiego portu 45 razy, tegoroczny sezon przyniósł więcej – bo 50 wizyt tego typu jednostek. Wzrosła również liczba przybyłych na ich pokładach pasażerów  - z niemal 72 tysięcy gości w roku ubiegłym do niemal 82 tysięcy gości w mijającym sezonie 2016.

Mijający rok Port Gdynia zamknie  ponad 3.500 zawinięciami. Największym odwiedzającym port statkiem ( pod kątem pojemności brutto) okazał się jeden ze statków pasażerskich -  Costa Pacifica o poj. 114 500 GT. Statkiem z największym ładunkiem był Brave Haralambos  - z 78.967 tonami węgla w imporcie.

Wszystko wskazuje na to, że w 2016 roku wielkość przeładunków w gdyńskim porcie  przekroczy poziom 19 mln ton i będzie to najprawdopodobniej  drugi wynik w historii portu obchodzącego w przyszłym roku swój jubileusz 95-lecia.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.