• <
PZT_1100x200_gif_2020

Umowa na most w Sobieszewie podpisana

Umowa na most w Sobieszewie podpisana - GospodarkaMorska.pl

pc

02.09.2016 Źródło: własne

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała dzisiaj umowę z wykonawcą nowego mostu w Gdańsku Sobieszewie - konsorcjum firm Metrostaw i Vistal. Wykonawcę wyłoniono na drodze przetargu, w którym oferty złożyło sześć firm. Zaoferowana przez konsorcjum cena to 57 111 606,97 przy gwarancji przedłużonej z 36 do 60 miesięcy.

Most nad Martwą Wisłą ma zapewnić bezpieczne i stałe połączenie Wyspy Sobieszewskiej z lądem. Od 1973 roku prowadzi tam most pontonowy, który często jest zamykany i obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nowa konstrukcja natomiast ma mieć 173 metry długości, a czas otwierania przęseł będzie wynosił dwie minuty. W rejonie mostu zostaną także wybudowane dojazdy oraz przebudowane dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2017 roku. W I kwartale 2018 roku będą trwały odbiory inwestycji.

Na budowę mostu miasto otrzymało 16,6 mln złotych z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pozostałą kwotę Gdańsk chce pozyskać z własnego budżetu, ale będzie też wnioskował o kolejną rządową dotację.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
• Długość obiektu - 173 m;
• Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m;
• Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych - 2x25 m + 2x25 m;
• Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych - 59,5m;
• Szerokość ustroju niosącego - 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m;
• Klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030;
• Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni;
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic - 50 m;
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania - 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej;
• Czas otwierania obu przęseł 120 sekund.
2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m, droga klasy G.
3. Budowę budynku obsługi mostu.
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501.
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej.
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów.
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych.
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu.
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych.
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń.
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej.
12. Budowę i przebudowę oświetlenia.
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia.
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły.
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia).
16. Roboty rozbiórkowe - likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni.
Źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.