• <
konferencj_platforma_lng_2023

Szczecin: Podpisano umowę na budowę statków wielozadaniowych dla urzędów morskich

pc/PAP

05.03.2018 18:35 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Szczecin: Podpisano umowę na budowę statków wielozadaniowych dla urzędów morskich

Partnerzy portalu

Szczecin: Podpisano umowę na budowę statków wielozadaniowych dla urzędów morskich - GospodarkaMorska.pl

W Szczecinie podpisano umowę na budowę dwóch statków wielozadaniowych dla urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni. Statki wybuduje stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska.

"Dzięki tym dwóm statkom urzędy morskie otrzymają nowoczesne jednostki, które zastąpią te dość już wysłużone – sprawne, ale ponad trzydziestopięcioletnie - i dzięki temu będziemy mogli jako cała polska administracja morska wejść na wyższy, nowszy poziom technologiczny" – powiedział w poniedziałek dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz. Dodał, że jest to drugi co do wielkości, po pogłębianiu toru wodnego Odry, projekt, realizowany przez szczeciński urząd morski, a ten kontrakt wpisuje się w odbudowę przemysłu stoczniowego.

O znaczeniu umowy dla tej gałęzi przemysłu mówił też prezes Remontowej Shipbuilding, Piotr Dowżenko. "Będzie to polska myśl techniczna, zrealizowana w polskiej stoczni, dla polskiego armatora. Wiele osprzętów, wiele urządzeń będzie też realizowanych przez polskich podwykonawców. Myślę, że to wspaniale, że możemy cały łańcuch umiejętności i potencjału naszego przemysłu wykorzystać tutaj w kraju" – powiedział Dowżenko. Podkreślił, że te dwa statki będą "szczególne" i "nieporównywalne do tych, które dotychczas funkcjonowały".

Jednostki dla urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni będą statkami wielozadaniowymi z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Będą też wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich (boi), do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, a także jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

"Ten statek będzie bardzo zautomatyzowany. Tak skomplikowana jednostka z tyloma funkcjami będzie obsługiwana przez podstawową załogę tylko sześciu osób" – powiedział wiceprezes stoczni Remontowa Shipbuilding Dariusz Jaguszewski. Dodał, że statki zostaną zaprojektowane tak, że będzie mógł na nich pracować również piętnastoosobowy specjalistyczny personel, wykonujący prace hydrograficzne.

Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. z Gdańska zbuduje statki według projektu opracowanego przez Remontowa Marine Design & Consulting. Według informacji przekazanych przez wykonawcę opracowana jest koncepcja i specyfikacja statków. Każdy ze statków ma mieć długość około 60 m i szerokość 12,8 m. Jednostki mają osiągać prędkość 15 węzłów.

Nadbudówka z pomieszczeniami mieszkalnymi i technicznymi usytuowana będzie w rejonie dziobu/śródokręcia z otwartym pokładem w rejonie rufy. Poszycie kadłuba jak dla lodołamacza, wzmocnione wg wymagań klasy lodowej L1, kształt dziobu odpowiedni dla kruszenia lodu. Jednostki będą posiadały system napędu spalinowo-elektryczny pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu rożnych funkcji.

Energię elektryczną dostarczają cztery agregaty prądotwórcze o około 4x1000 kWe o napięciu 690V 50/60Hz, poprzez transformatory zasilane są odbiory 440V i 230V. W zależności od potrzeb mogą pracować cztery, trzy, dwa lub jeden dowolny agregat. Agregat awaryjny zasila sieć 440V i 230V 50/60 Hz.

Główny napęd będą stanowić dwa pędniki azymutalne ze stałą śrubą w dyszy z napędem elektrycznym 690V, 50/60 Hz. W części dziobowej statku będzie zainstalowane urządzenie napędowo-sterowe.

Na ich pokładzie będzie zainstalowany dźwig pokładowy typu dostosowanego do funkcji o wysięgu minimum od 17 do 25 m. Dwie ładownie na śródokręciu, dwa podpokładowe zbiorniki dla gromadzenia zebranych zanieczyszczeń ropopochodnych.

Na statku będą zainstalowane urządzenia i wyposażenie hydrograficzne do pomiarów morskich w tym do obsługi pojazdu podwodnego (ROV). Przewidziano oddzielną kabinę hydrograficzną z odpowiednim wyposażeniem niezbędnym dla wykonania opracowań pomiarów.

Statki będą wykorzystywane na obszarach podległych urzędom morskim w Szczecinie i w Gdyni. Zastąpią dwa bliźniacze statki – gdyńskiego Zodiaka i szczecińską Planetę.

Inwestycja jest realizowana z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Wartość umowy to ok. 213,5 mln złotych. 85 proc. pochodzi z funduszy unijnych. Odbiór jednostek powinien nastąpić do 2020 r.

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.