• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Świnoujście stanie się elitarnym portem dzięki terminalowi LNG

20.07.2015 13:06 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Świnoujście stanie się elitarnym portem dzięki terminalowi LNG
Świnoujście stanie się elitarnym portem dzięki terminalowi LNG - GospodarkaMorska.pl

Prace związane z budową terminalu LNG w Świnoujściu są na ukończeniu a pierwsze zawinięcie jednostki z gazem planowane jest jeszcze w tym roku. To ważna chwila dla portu w Świnoujściu, dla którego nowa inwestycja jest drogą na fotel bałtyckiego lidera w przeładunkach tego rodzaju towaru.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA brał czynny udział w powstawaniu największej inwestycji energetycznej  w historii Polski. Spółka odpowiadała za jeden z czterech projektów składowych, realizowanych w ramach programu budowy terminalu LNG - budowę nabrzeża LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Przy nabrzeżu cumowane i rozładowywane będą jednostki z dostawą płynnego gazu.  Nakłady związane z budową nabrzeża wyniosły około 180 mln PLN.

- Budowa gazoportu jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju, uruchomienie terminala pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu do Polski zwiększy  nasze bezpieczeństwo energetyczne. Jestem przekonany, że świnoujski port zyska na znaczeniu, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej, dzięki nowym możliwościom przeładunkowym. Z kolei sam port zewnętrzny to zupełnie nowa jakość, w oparciu o którą rozwijane będą przeładunki w przyszłości. Rozważamy w tej chwili różne koncepcje jego dalszego zagospodarowania – przekonuje Krzysztof Sadowski, wiceprezes ds. infrastruktury i nadzoru majątkowego w ZMPSiŚ, który z ramienia portów czuwał nad realizacją tej strategicznej inwestycji.

Budowa nowego stanowiska statkowego  była nie lada wyzwaniem dla Zarządu Morskich Portów, zarówno w wymiarze technicznym, jak i organizacyjnym. To pierwszy od wielu lat projekt realizowany w warunkach morskich na otwartym morzu. Wymagał szczegółowej koordynacji prac z uwagi na równoległe prowadzenie robót konstrukcyjnych nowego falochronu osłonowego, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie, jak również szereg uzgodnień technicznych realizowanych na etapie budowy z naszymi partnerami ze spółki Polskie LNG. Poza skomplikowaną infrastrukturą trzeba było zadbać też o bezpieczeństwo nawigacji. Jednak najważniejszym punktem inwestycji była budowa 500 metrów od brzegu stanowiska statkowego i pomostu przeładunkowego wyposażonego w dalby cumownicze i odbojowe. To właśnie w tym miejscu w przyszłości realizowany będzie rozładunek zacumowanych jednostek z dostawą LNG. Gaz przesyłany będzie na ląd z wykorzystaniem instalacji wybudowanych przez spółkę Polskie LNG na pomoście przeładunkowym oraz rurociągów zainstalowanych na estakadzie, której budowę w części morskiej również prowadził ZMPSIŚ.

- Betonowe podpory estakady zbudowane zostały na palach stalowych o łącznej długości ponad 700 metrów, stanowią one jeden z elementów budowy nabrzeża – wyjaśnia Krzysztof Sadowski. - W ramach naszej części inwestycji wbudowaliśmy także stanowisko ujęcia wody technologicznej i p.poż, na którym spółka Polskie LNG wybudowała instalacje do ochrony p.poż oraz układ zasilania do obsługi systemu cumowania. W ramach budowy nabrzeża wykonano roboty pogłębiarskie w obszarze od obrotnicy aż do stanowiska statkowego, celem zapewnienia akwenu podejściowego o głębokości 14,5m. Wszystko po to, by przystosować port do obsługi jednostek LNG – dodaje.

Tak przygotowana infrastruktura portowa umożliwia obsługę statków o maksymalnej długości 320 m, szerokości 50 m, dopuszczalnym zanurzeniu jednostki 12,50 m i maksymalnej pojemności zbiorników 217.000 m3 gazu. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w konsekwencji wpłynie na dalszy rozwój całego portu w Świnoujściu, skutkując zwiększeniem ilościowego i jakościowego potencjału przeładunkowego tego portu. Wzrost potencjału umożliwi obsługę większych jednostek morskich, powyżej 100 tys. ton nośności.

- Świnoujście dzięki swojej lokalizacji, poprzez bezpośredni dostęp do morza i korzystne warunki nawigacyjne ma idealne warunki dla żeglugi. To jeden z argumentów, który zadecydował ostatecznie o lokalizacji w tym miejscu  terminalu LNG. Jego budowa stworzyła nowe możliwości rozwoju tamtejszego portu. Będzie to miało pozytywny wpływ na cały zespół portów Szczecin-Świnoujście. Przy tej okazji rozważamy z partnerami kolejne projekty inwestycyjne związane z przeładunkami LNG. Rozważana jest budowa terminalu do celów redystrybucji LNG, co umożliwi przeładunek na mniejsze jednostki  i jego reeksport do innych  portów na Bałtyku – mówi Krzysztof Sadowski. – Niezależnie od planowanych zamierzeń w porcie zewnętrznym, pamiętamy również o dalszym rozwoju w porcie wewnętrznym, w jego środkowej i południowej części. Wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie pracujemy nad projektem pogłębienia toru wodnego w porcie wewnętrznym do głębokości 14,5 m. Analizujemy projekt związany z modernizacją nabrzeży w porcie wewnętrznym i przystosowanie ich do nowych, większych głębokości. Planujemy kolejne inwestycje w rozbudowę infrastruktury portowej na terminalu promowym.

Inwestycja w liczbach

Realizacja inwestycji: 2010 - 2014
Powierzchnia portu zewnętrznego: 130 ha
Obsługiwane statki:  max dł. 320 m, zanurzenie 12,5 m, pojemność 217.000 m3
Nowy falochron wschodni: 2 990 m dł.
Ostroga istniejącego falochronu wschodniego: 250 m dł.
Zdolność przeładunkowa terminalu: 5 mld m3 rocznie, w przyszłości: 7,5 mld m3.
Wielkość urobku z robót czerpalnych: 2 440 000 m3

-------

Terminal LNG to instalacja do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG - Liquefied Natural Gas). Proces regazyfikacji polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej do gazowej. W takiej postaci gaz jest przesyłany siecią gazociągów do odbiorców. Projekt wzmocni znacząco bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpłynie na warunki importu gazu przez Polskę. Uruchomienie terminalu LNG pozwoli na dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski i kontraktowanie gazu pochodzącego od dostawców z różnych rejonów świata. Może się także przyczynić do obniżenia cen gazu ziemnego w regionie.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.