• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Strabag weźmie udział w modernizacji Portu Łeba

06.07.2015 09:41 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Strabag weźmie udział w modernizacji Portu Łeba
Strabag weźmie udział w modernizacji Portu Łeba - GospodarkaMorska.pl

Lista kontraktów firmy Strabag obejmujących roboty hydrotechniczne w ostatnim czasie powiększyła się o kolejne zamówienia, m.in. w związku z modernizacją Nabrzeża Stoczniowego w Porcie Łeba. Umowa na kwotę ponad 4,7 mln zł podpisana została
w kwietniu br. Termin zakończenia prac planowany jest na wrzesień 2015 r.

W ramach umowy Strabag wykona kotwienie i umocnienie nabrzeża ściankami szczelnymi od strony rzeki, wybuduje oczep żelbetowy na ściance szczelnej oraz żelbetowej nawierzchni nabrzeża, ponadto wykona montaż elementów wyposażenia, a także przyłączy – sanitarnego (wod-kan) i elektrycznego. W ramach realizacji koryto rzeki Łeba zostanie pogłębione do blisko 4 m głębokości. Przebudowa będącego obecnie w stanie nieużytku nabrzeża stoczniowego w Porcie Łeba pozwoli na sprawne cumowanie jednostek rybackich i turystycznych oraz na szerszy zakres jego eksploatacji.

Modernizacja Portu Łeba to kolejny kontrakt prowadzony przez Strabag na Pobrzeżu Koszalińskim. Od sierpnia 2014 roku,
w okolicach Unieścia, powstają dwa projekty o łącznej wartości 22,5 mln zł. Oba przedsięwzięcia obejmują kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do użytkowania morskich budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia ochrony brzegu w warunkach otwartego morza. W ramach pierwszego zadania, po wschodniej i zachodniej stronie ujścia jeziora Jamno, powstają dwie opaski brzegowe narzutowe o długości 250 m każda. Ich korpus zlokalizowany jest u podnóża wydmy i wzdłuż kanału ujścia z jeziora do morza. W ramach drugiego zadania powstaje osłonowy falochron, który zabezpieczy ujście przetoki jeziora Jamno do morza przed wysokimi falami i ochroni wrota przeciwsztormowe przed uszkodzeniem. Prace przy realizacji obu kontraktów na Wybrzeżu Słowińskim Strabag zakończy w październiku 2015 roku.

Warto przypomnieć o zbliżającym się terminie zakończenia prac związanych z przebudową Nabrzeża Rumuńskiego w Porcie Gdynia. To drugie nabrzeże po Nabrzeżu Bułgarskim wykonywane na zlecenie gdyńskiego portu. Strabag umowę podpisał w październiku ubiegłego roku na kwotę 55 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale br. W ramach kontraktu spółka wykonuje roboty czerpalne do głębokości 13,5 m, przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej wraz z istniejącym układem drogowo-kolejowym, a także likwidację zbędnych rozjazdów i zamianę żelbetowych kozłów oporowych na kozły samohamujące. Jednocześnie Wykonawca przebuduje sieć kanalizacyjną, sanitarną, deszczową, wodociągową i energetyczną w strefie przebudowywanego odcinka nabrzeża.

Do końca br. potrwają także prace przy przebudowie Nabrzeża Szczecińskiego w Gdańsku. Umowę na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, w formule „projektuj i buduj”, Strabag podpisał w czerwcu 2014 r. W ramach kontraktu przygotował dokumentację projektową i przebudował m.in. plac składowania kontenerów, a także zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny. Ponadto przedłużył torowisko żurawi portowych oraz zwiększył powierzchnię parkingową. Obecnie Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na wykonanie robót związanych ze wzmocnieniem gruntu pod plac składowy, prace rozpoczną się w drugiej połowie maja br. Rozbudowa nabrzeża zwiększy zdolność przeładunkową terminalu i konkurencyjność Portu Gdańsk. Wartość kontraktu Strabag wynosi blisko 26 mln zł przy całkowitym koszcie realizacji projektu 44,6 mln zł. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W grudniu 2014 r., na trzy miesiące przed planowanym terminem zakończenia inwestycji, Strabag zakończył także prace w ramach projektu zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni. Realizacja projektu trwała od września 2013 r. i pochłonęła 97,5 mln zł brutto. W ramach inwestycji Strabag wykonał kompleksową modernizację nabrzeża, a w tym prace rozbiórkowe, kafarowe, ziemne, przebudowę sieci branżowych, regulację i budowę kanału rzeki Chylonki, a także mostu na rzece. Ponadto spółka wybudowała 35 tys. mkw. nawierzchni na placach składowych i manewrowych, ponad kilometrowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z nową ścieżką rowerową i wykonała roboty czerpalne (150 tys. m3). Rejon Nabrzeża Bułgarskiego był ostatnim dotychczas niezagospodarowanym obszarem gdyńskiego portu, znajdującym się na końcu basenu portowego. Jego przebudowa była zatem dopełnieniem kompletnej infrastruktury portowej. Realizacja inwestycji umożliwi Portowi w Gdyni wdrożenie planów m.in. prywatyzacyjnych oraz podniesie wartość Portu, jako centrum logistycznego.

Strabag zaangażowany jest także w odbudowę Kanału Jeglińskiego w miejscowości Karwik w województwie warmińsko – mazurskim. Prace na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie spółka rozpoczęła w styczniu 2015 r. Na realizację inwestycji Wykonawca ma 22 miesiące. Wartość kontraktu wynosi blisko 14 mln zł. Obecnie na 9-kilometrowym odcinku trwają prace mające na celu umocnienie brzegów za pomocą koszy gabionowych oraz materacy kamiennych na geowłóknienie. Przy obu wejściach do kanału Strabag wykona obrzut kamienny w celu wzmocnienia główek falochronów. W rejonie śluzy, na odcinku około 1,5 km brzegi umocnione zostaną za pomocą ścianki szczelnej o łącznej masie ponad 900 ton. Ponadto prowadzone będą prace czerpalne, które zapewnią udrożnienie koryta kanału do głębokości żeglownej na odcinku o długości ponad 5 kilometrów. Przemianie ulegnie również wyposażenie śluzy Karwik dzięki montażowi nowych dalb cumowniczych i odbojnic polimerowych.

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36141,00 $ tona 0,49% 2 sie
 Cynk 3043,00 $ tona 0,13% 2 sie
 Aluminium 2635,00 $ tona 0,42% 2 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.