• <
PZT_1100x200_gif_2020

Sejmowa komisja gospodarki morskiej zajmie się usteckim portem

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Sejmowa komisja gospodarki morskiej zajmie się usteckim portem
Sejmowa komisja gospodarki morskiej zajmie się usteckim portem - GospodarkaMorska.pl

Hubert Bierndgarski/MN

13.12.2016 Źródło: własne

Sejmowa komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmie się w środę 13 grudnia Rozpatrzeniem odpowiedzi Rady Ministrów na dezyderat komisji w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce.

Posiedzenie komisji związane jest z wnioskiem jaki posłowie skierowali do rady ministrów. W skrócie wniosek ten dotyczy realizacji prac infrastrukturalnych przywracających funkcjonalność portu w Ustce ze środków rządowych, uregulowania dojazdu kolejowego i drogowego do portu w Ustce oraz opracowania programu wsparcia dla mniejszych portów, który jako pilotażowy realizowany byłby w Ustce.
Działania komisji to efekt wyjazdowego posiedzenia posłów, które kilka miesięcy temu odbyło się w Ustce. Po tym posiedzeniu posłowie skierowali do rządu specjalne pismo.

Pełna treść pisma:

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wyjazdowym posiedzeniu w Ustce w dniu 19 września 2016 roku zapoznała się m.in. z opiniami przedstawicieli samorządu oraz społeczności lokalnej w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce.

Polskie porty mające status pełnomorskich często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, zaś do podstawowych należą ograniczenia komunikacyjne i brak inwestycji w infrastrukturę portową.

Jednym z przykładów jest port w Ustce, który pozbawiony dogodnej komunikacji kolejowej i drogowej z resztą kraju, obecnie dysponuje przestarzałym już wyposażeniem technicznym.

Zdaniem Komisji utrzymanie sprawności technicznej oraz rozwijanie infrastruktury portowej, a także poprawa dostępności komunikacyjnej, pozwolą na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej w mniejszych ośrodkach.

Wpłynie to korzystnie na rynek pracy oraz rozwój gospodarczy, co w konsekwencji zapewni większe wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządowych. Ponadto przy współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zrewitalizowany port byłby dogodnym miejscem do lokalizowania nowych przedsiębiorstw, zaś udana realizacja całego projektu miałaby pozytywny wpływ na całość aglomeracji słupsko – usteckiej.

Obecnie Urząd Morski w Słupsku jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej związanej z rozbudową portu morskiego w Ustce. 28 października 2016r. Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn.: „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”.

Sugerowane parametry techniczne portu po planowanej przebudowie:

1. Nasada zachodniego falochronu odsunięta w kierunku zachodnim o max. 250 m w stosunku do istniejącego falochronu, z maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni obszaru wskazanego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez odsunięcie lokalizacji falochronu zachodniego na krawędź zachodnią przedmiotowego obszaru.
2. Maksymalne zanurzenie jednostki 7 m.
3. Obrotnica zlokalizowana w awanporcie posiadająca średnicę max. 200 m.
4. Maksymalna długość nabrzeży przeładunkowych zlokalizowanych na falochronie zachodnim to 250 m, rzędna korony ok 2,00 m n.p.m.
5. Minimalna nośność nabrzeży, obciążenie użytkowe - 40kN/m2.
6. Minimalny udźwig pachołów cumowniczych - 50 t.
7. Nabrzeża powinny być uzbrojone w instalacje sanitarne, punkty poboru wody, sieć energetyczną i kanalizację teletechniczną. Nabrzeże zlokalizowane na falochronie portowym zachodnim powinno posiadać możliwość wyładunku towarów bezpośrednio na elementy taboru kolejowego.
8. Przewidywana wielkość statków to statki o ładowności do 15 000 DWT.
9. W ramach wykonania koncepcji przewiduje się ustalenie kosztów inwestycji.

Wstępnie całkowita wartość inwestycji ma wynieść około 200 mln zł.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.