• <
PZT_1100x200_gif_2020

Sejm skierował do komisji projekt noweli dot. resortu gospodarki morskiej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Sejm skierował do komisji projekt noweli dot. resortu gospodarki morskiej
Sejm skierował do komisji projekt noweli dot. resortu gospodarki morskiej - GospodarkaMorska.pl
06.09.2016 Źródło: PAP

Wzmocnienie kompetencji, a także m.in. wprowadzenie nadzoru ministra gospodarki morskiej nad szkołami morskimi zakłada poselski projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej. W poniedziałek Sejm skierował go do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Za skierowaniem projektu ustawy do komisji administracji głosowało 422 posłów, dziewięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

W poniedziałek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw. Poseł wnioskodawca Marcin Horała (PiS) podkreślił, że celem projektu jest wzmocnienie kompetencji ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

"Projekt ten mógłby się nazywać projektem o wzmocnieniu i integracji polityki państwa w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Zakłada wzmocnienie ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i wyposażenie go w niezbędne kompetencje. Szacuje się, że jedno miejsce w stoczni to od siedmiu do kilkunastu miejsc pracy wśród kooperantów i dostawców. Dobrze płatnych miejsc pracy. Dlatego na rozwoju tej gałęzi gospodarki bardzo nam zależy" - powiedział Horała.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że przewiduje on stworzenie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań. Dodano, że polityka państwa w zakresie tych trzech działów wymaga głębokiej przebudowy, a w wielu kwestiach odbudowy.

"Należy przydać ministerstwu niezbędne uprawnienia, które pozwolą mu wielowymiarowo prowadzić politykę państwa w dziedzinie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej" - powiedział Horała.

Wskazał, że projektowana nowela zmieni kilkadziesiąt innych ustaw, w tym ustawę o działach administracji rządowej. "Proponowane zmiany można podzielić na cztery grupy. Pierwsza przyznaje ministrowi gospodarki morskiej zwierzchnictwo nad państwowymi instytucjami z tego obszaru, m.in. chodzi tu o Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną czy Instytut Morski" - powiedział Horała.

Druga grupa zmian dotyczy ustanowienia generalnej kompetencji ministra gospodarki morskiej jako ministra realizującego uprawnienia w instytucjach należących do Skarbu Państwa w takich dziedzinach, jak gospodarka morska, żegluga śródlądowa i rybołówstwa "Chodzi o wpisanie jego roli w ustawy, które dotyczą tych przedsiębiorstw. Na przykład w spółkach dotyczących portów i przystani" - wskazał poseł.

Trzecia grupa dotyczy zmian w ustawach dotyczących zabezpieczenia transportu, stanów wyjątkowych czy zwiększenia bezpieczeństwa na morzu oraz sprecyzowania zasad przewozu materiałów niebezpiecznych.

Ostatnia grupa zmian ma wzmocnić rolę ministra gospodarki morskiej jako organu nadzorującego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w badaniach naukowych dotyczących gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż zgodnie z danymi Eurostatu obecnie od 3 do 5 proc. unijnego produktu krajowego brutto (PKB) jest wypracowywane przez sektor morski. 90 proc. handlu zagranicznego i 43 proc. handlu wewnątrzunijnego realizowane jest drogą morską. Europejski przemysł stoczniowy stanowi 10 proc. światowej produkcji, zaś pod względem wartości produkcji zajmuje pierwsze miejsce na świecie.

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie po 14 dni od ogłoszenia.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało utworzone 8 grudnia 2015 r. po wydzieleniu z ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju działu gospodarka morska oraz po wydzieleniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi działu rybołówstwo.

Powołanie tego resortu było jednym z punktów programu wyborczego PiS. Jego działanie - według PiS - ma się opierać na odbudowie pięciu komplementarnych elementów branży: przemysłu stoczniowego, narodowych przewoźników morskich, rybołówstwa, polityki portowej i rozwoju szkolnictwa morskiego.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.