• <

PŻM: Wyjaśnienie w sprawie nabrzeży

ew

02.02.2018 14:40 Źródło: własne
PŻM: Wyjaśnienie w sprawie nabrzeży - GospodarkaMorska.pl

Odpowiedź PŻM na oświadczenie Centrum Informacji Miasta z 8 stycznia 2018 roku, dotyczące zamiaru Grupy PŻM finansowej partycypacji przedsiębiorstwa w rewitalizacji i podniesieniu atrakcyjności turystycznej i lokalnej nabrzeży: Bulwar Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego.

Grupa Kapitałowa PŻM jest współwłaścicielem ww. reprezentacyjnych dla Szczecina nabrzeży wraz z komunalną spółką Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. Intencją Grupy PŻM P.P. jest wpisywanie się w prawdziwe, nie powodowane kalkulacją wyborczą, inicjatywy na rzecz miasta i jego mieszkańców, a także wsparcie lokalnych, prowadzonych na zasadach rynkowych, inicjatyw biznesowych realizowanych na nieruchomościach skupionych w najbardziej reprezentatywnej części naszego miasta.

Szumnie ogłaszany przez miejskich urzędników projekt „rewitalizacji” Wałów Chrobrego sprowadza się jak dotąd do położenia płytki nawierzchniowej, zamieszczenia kilku lamp, ławek i udostępnienia miejsca dla drobnej gastronomii. Nie ma to nic wspólnego z projektami otwarcia dostępu do Szczecina statków wycieczkowych, a co za tym idzie turystów,  a także promocji miasta w wymiarze makroekonomicznym. Dla uważnych odbiorców tej narracji miasta powinno to być oczywiste. Organizowanie PR-owo dobrych imprez jest pożyteczne, ale nie pozycjonuje tej lokalizacji miasta na mapie atrakcji turystycznej Europy, a to powinien być fundamentalny cel szczecińskich włodarzy.

Grupa PŻM identyfikuje efektywną ekonomicznie perspektywę inwestycji w nieruchomości wokół Wałów Chrobrego, inwestycji o wymiarze finansowym, którego stopa zwrotu stanowi wartość rynkową. Urząd Miasta nie przeznacza w swoich budżetach kluczowych (lub żadnych) kwot na ponadlokalne i pozbawione wyborczej kalkulacji uatrakcyjnienie tej części miasta.

Miejscy „analitycy” nie wykonali (raczej nie zlecili, sic) rachunku efektywności przedmiotowej inwestycji, kompleksowej rewitalizacji Wałów Chrobrego, a z oświadczenia Centrum Promocji Miasta z 8 stycznia 2018 roku wynika, że nawet nie są w posiadaniu ekspertyzy dotyczącej nakładów dostosowania głębokości toru wodnego i nabrzeży, nie tylko tych w posiadaniu Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. do możliwości komunikacji drogą wodną Szczecina z Europą. Pan Dariusz Sadowski (CIM) pisze, że nakłady te mogą wynieść od 40 do 60 mln złotych, niewiarygodny stopień uogólnienia.

Projekt podwyższenia kapitału w spółce Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. miał na celu dokapitalizowanie spółki z dedykacją przeznaczenia tych środków na finansowanie i współfinansowanie z innymi właścicielami nabrzeży dostosowania toru wodnego do dostępu statków wycieczkowych do Szczecina.

Nie są prawdziwe tezy Centrum Informacji Miasta o braku prognoz finansowych inwestycji z podwyższenia kapitału z przeznaczeniem na inwestycję jw. We wniosku Żeglugi Polskiej S.A., rozpatrywanym przez Zgromadzenie Wspólników – z głosem przeciwnym komunalnej spółki (Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.), przedstawiono prognozę nakładów inwestycyjnych, prognozę zmian przychodów i kosztów Polsteam Żegluga Szczecińska Sp. z o.o., prognozę wartości rezydualnej z perspektywą 10-ciu lat, oszacowanie stopy dyskontowej oraz prognozę stopy zwrotu z inwestycji (dokument w posiadaniu Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o.)  Dyskusja merytoryczna ze strony komunalnej spółki nie została podjęta, zrealizowane zostały wytyczne jedynie miasta kierowane polityką, PR-em i osłoną stanowisk w obecnej administracji, bez biznesowej refleksji Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o., jako odrębnego bytu prawnego.

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.