• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Projekt polskiej firmy przełomem na globalnym rynku

27.07.2015 08:10 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Projekt polskiej firmy przełomem na globalnym rynku
Projekt polskiej firmy przełomem na globalnym rynku - GospodarkaMorska.pl

Polska firma Sup4Nav przygotowała innowacyjne rozwiązanie minimalizujące ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Opracowała oprogramowanie, które na bazie informacji z urządzeń i systemów nawigacyjnych, przeprowadza analizę sytuacji i wyznacza bezpieczną trasę statku. W sytuacji zagrożenia kolizją, system sugeruje jaki manewr należy wykonać, aby jej uniknąć. Projekt został doceniony przez Komisję Europejską i otrzymał 50 tys. euro dotacji w ramach prestiżowego programu Instrument dla MŚP (H2020).

NAVDEC (Navigation Decision Support System) to oprogramowanie komputerowe, które wspiera  nawigatora w podejmowaniu decyzji. Narzędzie gromadzi informacje pobrane z urządzeń i systemów nawigacyjnych znajdujących się na statkach (m.in. GPS, AIS, ARPA), analizuje je i przedstawia w czytelnej formie użytkownikowi. Na podstawie zgromadzonych danych system prowadzi statek bezpiecznymi trasami minimalizując ryzyko kolizji, a w przypadku spotkań statków podpowiada, który z nich ma pierwszeństwo. W sytuacji zagrożenia kolizją, program wyświetla informację na ekranie komputera pokazując manewr, który nawigator powinien wykonać. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. System sam nie steruje statkiem.

Błąd ludzki główną przyczyną kolizji

„The European Quality Shipping Information System database wylicza, że na świecie jest ponad 77 tys. statków handlowych, z czego 2,5% ulega kolizji każdego roku. Średnia roczna wysokość odszkodowań z tego tytułu to blisko 2 miliardy dolarów” – mówi Kapitan Piotr Wołejsza, prezes zarządu Sup4Nav. – „Będąc w sytuacji stresowej sterujący statkiem, często podejmuje błędne decyzje. Według statystyk ubezpieczeń morskich błąd ludzki jest główną przyczyną aż 60% wypadków na morzu1. Dzięki systemowi NAVDEC, który analizuje i przetwarza dane w czasie rzeczywistym, a następnie proponuje rozwiązania, możemy zmniejszyć ryzyko jego występowania.”

Żeby zapewnić prawidłową pracę systemu, musi on zostać zintegrowany ze sprzętem i systemem zainstalowanym na statku. Firma planuje wdrożenie NAVDEC również na urządzenia mobilne.  


50 tys. euro na zwiększenie bezpieczeństwa

Aby przyspieszyć proces wdrożenia urządzenia na rynek, Sup4Nav aplikował o dotację z Instrumentu dla MŚP (H2020).  „Po raz pierwszy NAVDEC został zgłoszony do Instrumentu w grudniu 2014 i nie otrzymał dotacji. Pomysł był świetny, bardzo innowacyjny. Kiedy firma zwróciła się do nas o wsparcie, przeanalizowaliśmy, w czym tkwi problem. Dostrzegliśmy braki we wniosku i wspólnie z firmą Sup4Nav i Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie (lokalny ośrodek Enterprise Europe Network) napisaliśmy projekt od nowa.  W rezultacie, ten sam pomysł, ale z innym wnioskiem przekonał Komisję Europejską do przyznania grantu.” – mówi Alicja Grzegorzek Dyrektor Regionalny na Polskę w firmie Ateknea Solutions Poland.

Sup4Nav znalazła się wśród 20 firm, których projekty zostały sfinansowane w marcowym rozdaniu w fazie 1 w temacie transport, pokonując 115 pozostałych wnioskodawców. 50 tys. euro Sup4Nav przeznaczy na kontynuację badań nad swoją technologią. W Fazie 1 środki unijne pozwalają przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron projektu, pod kątem technicznym i biznesowym, żeby na tej podstawie dopracować biznes plan.

„Cieszymy się, że Komisja doceniła nasz projekt. Otrzymana dotacja pozwoli na szybsze wdrożenie naszej technologii, która zwiększy poziom bezpieczeństwa żeglugi morskiej i ograniczy koszty wynikające z kolizji” – mówi Kapitan Piotr Wołejsza. Wdrożenie systemu zmniejszy ryzyko kolizji na morzu, liczbę ofiar i katastrof ekologicznych, zredukuje straty ładunków, zniszczeń statków oraz zużycie paliwa. Dzięki systemowi NAVDEC praca na statkach stanie się bezpieczniejsza, a ogólne koszty transportu spadną.

Wiatr w żagle – kierunek: 2 faza

Faza 1 to dobry początek do rozpoczęcia starań o kolejne dotacje. Raz doceniona innowacja ma dużą szansę na kolejny sukces. W drugiej fazie Instrumentu firma może starać się nawet o 2,5 mln euro, które będzie mogła przeznaczyć na dopracowanie technologiczne rozwiązania jak i związane z tym akcje demonstracyjne. „Oceniamy, że innowacja Navdec ma dużą szansę na pozyskanie dotacji w fazie 2. Grant pozwoli przyspieszyć prace nad projektem i zwiększyć szanse na globalny sukces” – dodaje Joanna Niemcewicz dyrektor RCIiTT.

Informacje o Instrumencie dla MŚP (Horyzont 2020)

Instrument dla MŚP jest jedną z części prestiżowego programu dotacji z Brukseli, Horyzont 2020. Finansuje innowacyjne projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem programu jest wzmocnienie innowacyjności europejskich firm i pomoc w szybszym wprowadzeniu innowacji na rynek.
 
W odróżnieniu od programów krajowych, o dotacje brukselskie mogą ubiegać się firmy ze wszystkich krajów członkowskich oraz wybranych krajów stowarzyszonych z UE. Wniosek jest oceniany przez niezależnych ekspertów, konkurując z projektami z innych krajów. Dotacje trafiają do najlepszych.

Informacje o firmie Sup4Nav

Sup4Nav sp. z o.o. to Spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie. Firma została założona w 2013 r. Zespół pod kierunkiem profesora Zbigniewa Pietrzykowskiego składa się z pracowników naukowych Wydziału Nawigacyjnego w tym specjalistów z dziedziny nawigacji (3 Kapitanów), transportu, matematyki, informatyki, elektroniki oraz telekomunikacji. Firma koncentruje się na tworzeniu oprogramowania dla przemysłu morskiego. Największym projektem jest system wspomagający nawigatora w sytuacji kolizyjnej na morzu, na który firma otrzymała dotację z programu Horyzont 2020. W 2013 r. firma otrzymała wyróżnienie w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Innowacja Roku. Rok później NAVDEC został finalistą programu Polski Wynalazek Roku 2014, zajął drugie miejsce w konkursie Galileo Masters, a w 2015 otrzymał wyróżnienie w konkursie Inicjator Innowacji.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35732,00 $ tona 0,17% 29 lip
 Cynk 2984,00 $ tona 1,12% 29 lip
 Aluminium 2556,00 $ tona 1,59% 29 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.