• <
BOTA_2023

Powstanie interdyscyplinarny Morski Think Tank

15.03.2016 07:56 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Powstanie interdyscyplinarny Morski Think Tank - GospodarkaMorska.pl

Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się Konferencja naukowa Polityka Morska, która odbyła się 14 marca w Akademii Morskiej w Gdyni.

Powstanie interdyscyplinarny  Morski Think Tank, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. W sesji plenarnej konferencji i dyskusja panelowych wzięła udział Dorota Arciszewska, Posłanka RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a Monika Niemiec Butryn, w imieniu  Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowała o działaniach ministerstwa na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i rewitalizacji przemysłu stoczniowego. Otwierając konferencję Piotr Jędrzejowicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni, nawiązał do ponad 95. letniej historii uczelni i jej wkładu w rozwój Polski Morskiej. Informację statystyczną o polskiej gospodarce morskiej przedstawiła Anna Bilska, kierownik Ośrodka Statystki Morskiej Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dyskusje panelowe prowadzono w następujących obszarach:

    Zarządzanie i system wdrażania polityki morskiej
    Innowacyjne technologie morskie
    Rozwój zrównoważony obszarów morskich i nadmorskich
    Konkurencyjność portów i transportu morskiego
    Przemysł rybny- wyzwania i kierunki rozwoju
    Turystyka morska i nadmorska
    Młodzi na rynku pracy gospodarki morskiej

Były one znakomitym uzupełnieniem niedawno odbytych debat nt. przemysłu stoczniowego i portów w czasie wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Gdyni oraz odbytej niedawno dyskusji nt. żeglugi Śródlądowej w inicjatywy Przewodniczącego ONZ Global Compact, która miała miejsce w Sopocie w czasie Transport Week. MG

Dziękujemy za wysłane grafiki.