• <
smartre_2023

Powstanie informatyczna giełda ładunków intermodalnych

Marek Nowak

09.03.2016 13:45 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Powstanie informatyczna giełda ładunków intermodalnych

Partnerzy portalu

Powstanie informatyczna giełda ładunków intermodalnych - GospodarkaMorska.pl

Odpowiedź na pytanie postawione w nazwie panelu dyskusyjnego "Czas na giełdę informatyczną ładunków intermodalnych?", który odbył się podczas konferencji Transport Week, była oczywista dla wszystkich jego uczestników. Rozmawiano także o potrzebie wprowadzenia konkretnych rozwiązaniach wychodzących naprzeciw oczekiwaniom rynku.

- Rozwój infrastruktury w Polsce zmierza w kierunku transportu intermodalnego, uzupełnionego także o transport rzeczny - mówił Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. - Narzędzia takie jak giełda ładunków powstaną zaś w naturalny sposób w wyniku tego właśnie rozwoju, choć oczywiście trudno mówić dziś o konkretnej dacie powołania takiej instytucji.

Podobna refleksja dotycząca rozwoju rynku intermodalnego pojawiała się także w wystąpieniach innych uczestników panelu, nie brak było jednak głosów krytycznych, wskazujących potrzebę rozwiązania konkretnych problemów. Wskazano wśród nich między innymi problem ze zrozumieniem definicji intermodalności przez poszczególnych uczestników łańcucha dostaw, a co za tym idzie brak miarodajnych narzędzi statystycznych pozwalających oceni rzeczywisty wzrost tego typu przewozów. Przypomnijmy w związku z tym, że transport intermodalny (kombinowany) w rozumieniu używanym przez praktyków branży morskiej to typ transportu polegający na przewozie ładunków (najczęściej kontenerów) środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu (morski, kolejowy, kołowy). Do przewozu ładunku na całej trasie przewozu wykorzystuje się przy tym więcej niż jedną gałąź transportu, lecz tylko jedną jednostkę ładunkową (kontener).

Świeże spojrzenie na problemy transportu intermodalnego na polskim rynku spedycyjnym rzuciła Lidia Dziewierska, Prezeska Zarządu Loconi Intermodal S.A. Podkreślała, że największą barierą rozwoju i zwiększenia konkurencyjności tego rodzaju transportu są nawyki i utarte schematy działania osób zaangażowanych w proces zamawiania poszczególnych narzędzi spedycyjnych. Inercja przyzwyczajeń pracowników obraca się przy tym przeciw ekonomicznemu interesowi firm, w których są zatrudnieni. Za współczesnym rynkiem nie nadążają także jej zdaniem wewnętrzne instrukcje przewoźników (na przykład PKP CARGO).

Druga część panelu poświęcona była konkretnym narzędziom informatycznym, które po odpowiedniej modyfikacji służyć mogą automatyzacji procesów zamawiania i rozliczania konkretnej usługi transportowej. Szczegółowo opisał je Kasper Wada, Prezes Zarządu firmy Logintegra, zaś Piotr Dylak z BZ WBK przedstawił platformę Trade Portal jako pomysł na łączenie kontrahentów i firm obsługujących ich ładunki.

Pomimo, że giełda informatyczna ładunków intermodalnych wydaje się obecnie pomysłem dość odległym, większość polskich firmy transportowych przygotowuje się do tego bardzo poważnie już dziś, a odpowiednie narzędzia wydają się być w zasięgu ręki.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.