• <
PZT_1100x200_gif_2020

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I
Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I - GospodarkaMorska.pl

PMK

31.07.2016 Źródło: własne

28 lipca br. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął  drugi etap postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego,  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I”.

Zaproszenie do składania ofert skierowano  do pięciu podmiotów, które spełniły warunki udziału  w postępowaniu i uzyskały największą liczbę punktów. Postępowanie przetargowe rozpoczęte zostało poprzez ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone 26 marca br.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (pod numerem 2016/S 061-105735). Otwarcie ostatecznych ofert cenowych nastąpi  26 sierpnia br. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Rotterdamskiej 9. Szczegółowy przebieg postępowania przetargowego  można prześledzić na stronie internetowej www.port.gdynia.pl.

Inwestycja  „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I” jest częścią dużego projektu inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap II i III”. Cały projekt inwestycyjny został skierowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Uzupełnieniem realizowanej przez ZMPG-a S.A.  części tego wieloetapowego projektu (tj.„Pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etap I i III”) będzie prowadzony równolegle przez Urząd Morski w Gdyni, w ramach odrębnej procedury aplikacyjnej, Etap II – Pogłębienie toru podejściowego.

Stąd następujący podział  na etapy realizacyjne tej inwestycji w części dotyczącej pogłębiania portu:

Etap I (ZMPG-a S.A.): Wybudowanie nowej obrotnicy nr 2 o średnicy 480 m w rejonie Basenu IX i związane z tym roboty budowlane wynikające z konieczności przeniesienia doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej. Tego właśnie etapu dotyczy prowadzone obecnie postępowanie
w trybie przetargu ograniczonego.

Etap II (Urząd Morski w Gdyni): Pogłębianie toru podejściowego Portu Gdynia (do główek falochronu) do rzędnej ok. -17,00 m (zwiększenie głębokości o ok. 2,5 m z obecnej ok. -14,5 m).

Etap III (ZMPG-a S.A.): Wykonanie robót czerpalnych do rzędnej -16,00 m w Kanale Portowym oraz akwenach portowych (zwiększenie głębokości o 2,5 m z obecnej -13,5 m).

Kolejna część inwestycji - dotycząca przebudowy wybranych nabrzeży portowych - obejmuje dwa etapy. Pierwszy został już zrealizowany w perspektywie finansowej 2007-2013 i dotyczył przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego, a następne to:

Etap II – Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego.

Etap III – Przebudowa Nabrzeża Helskiego.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.