• <
PZT_1100x200_gif_2020

PKP CARGO notuje spadek przewozów

PKP CARGO notuje spadek przewozów - GospodarkaMorska.pl

mk

29.12.2016 Źródło: własne

Grupa PKP CARGO po 11 miesiącach 2016 roku miała 51,63 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,06 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Udział rynkowy Grupy mierzony pracą przewozową rośnie siódmy miesiąc z rzędu –   z 49,1% w kwietniu do 53,1% w listopadzie br.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w listopadzie br. Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, metali, kontenerów, koksu i nawozów. Większe przewozy kamienia to efekt wzrostu zapotrzebowania na budowy kilku obwodnic w kraju. Na wzrost przewozów metali wpłynęło rosnące zapotrzebowanie odbiorców w kraju i za granicą na wyroby metalowe produkowane w jednej z hut w kraju (transporty także przez port w Gdańsku) oraz zwiększone przewozy złomu do jednej z innych hut. Za większe przewozy kontenerów odpowiada wzrost przewozów do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także rosnące transporty koksu i zbóż w kontenerach. Zwiększone przewozy koksu to efekt wzrostu przewozów przez porty morskie oraz do odbiorców w Europie Południowej. Za większe przewozy nawozów odpowiada przyrost eksportu tych artykułów przez porty, po odzyskaniu przewozów od konkurencyjnego przewoźnika.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w listopadzie br. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, rud i pirytów oraz drewna. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także zmniejszone przewozy w imporcie ze Wschodu. Zmniejszone przewozy rud i pirytów były efektem spadku importu przez porty morskie do hut na południu kraju w związku z mniejszą produkcją stali. Niższy wolumen przewozów drewna wynikał z przejęcia przewozów tego surowca do jednej z fabryk przez transport samochodowy oraz z mniejszego zapotrzebowania na przewozy zrębki drzewnej do jednej z elektrowni (z uwagi na niskie ceny zielonych certyfikatów produkcja energii elektrycznej z biomasy jest mniej opłacalna).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w listopadzie br. wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. metali i wyrobów metalowych (m.in. wzrost przewozów złomu w kraju oraz slabów w kraju i w tranzycie), innych artykułów chemicznych (m.in. wzrost przewozów gazów w imporcie ze Wschodu oraz amoniaku w kraju), zboża (m.in. wzrost przewozów przez porty) i kontenerów (m.in. zwiększone przewozy w tranzycie na kierunku wschód-zachód, w tym rozwój przewozów z/do Chin, m.in. z elektroniką oraz do portów morskich, m.in. kontenerów ze zbożem).

Listopad br. był siódmym z rzędu miesiącem, w którym udział rynkowy Grupy PKP CARGO wzrastał w porównaniu do poprzedniego miesiąca (w ujęciu pracy przewozowej z 49,1% w kwietniu do 53,1% w listopadzie). Narastająco po 11 miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy towarowej był o 3,9 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej niższy o 4,2 pkt. proc.

W listopadzie br. Grupa PKP CARGO przewiozła 9,1 mln ton towarów, o 3,8 proc. mniej niż w listopadzie 2015 roku. Narastająco po 11 miesiącach Grupa przetransportowała 89,4 mln ton (-9,4 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w listopadzie br. wyniosła 2,4 mld tkm, o 5,6 proc. mniej niż w listopadzie ub. roku, a narastająco po 11 miesiącach była równa 23,9 mld tkm (-8,1 proc. rdr).

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.