• <
konferencj_platforma_lng_2023

Minister Gróbarczyk przedstawił Program Rozwoju Retencji

ew/MGMiŻŚ

07.09.2018 07:56 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Minister Gróbarczyk przedstawił Program Rozwoju Retencji

Partnerzy portalu

Minister Gróbarczyk przedstawił Program Rozwoju Retencji - GospodarkaMorska.pl

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego odbywającego się w dniach 4-6 września 2018 roku w Krynicy odbył się panel dyskusyjny „Powódź? Susza? Retencja!”, na którym minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk przedstawił pierwszy w historii ogólnopolski kompleksowy Program Rozwoju Retencji.

Coraz silniej odczuwane zmiany klimatu skutkujące ekstremalnymi zjawiskami hydrologicznymi, takimi jak powódź i susza, wymagają spójnych i dobrze przemyślanych rozwiązań, ułatwiających przystosowanie. Jednym z nich jest niewątpliwie, niedocenione dotychczas retencjonowanie wody.

„Dziś chcemy ogłosić Program Rozwoju Retencji. Jest to konieczne, bo Polska jest na końcu wśród krajów UE, jeśli chodzi o gromadzenie wody. Mamy możliwość zwiększenia retencjonowania wody ponad dwukrotnie.” – mówił minister Gróbarczyk podczas panelu.

Zasoby wodne w Polsce są małe. Na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody w ciągu roku. Jest to trzy razy mniej niż wynosi średnia dla Europy (4500m3/rok). Ponadto są rozmieszczone nierównomiernie – na południowych, wyżynnych i górskich terenach jest ich więcej niż w środkowej i północnej części Polski. Są to tereny częściej borykające się z deficytem wody.

„Stoimy przed dużym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu. Już dziś cierpimy z powodu suszy i powodzi. Dlatego musimy przeciwdziałać tym zjawiskom. Pierwszy element Programu Rozwoju Retencji to ujednolicenie programów retencyjnych dla całej Polski. Drugi natomiast to zwiększenie bezpieczeństwa wodnego.” – podkreślił minister.

„Program będzie zakładał bardzo szerokie i kompleksowe podejście, czyli zbiorniki, duża retencja, mała retencja i mikroretencja. W przyszłym roku chcemy wpisać go w program wieloletni i przygotować się do pozyskania środków z nowej perspektywy unijnej.” – dodał.

Do tej pory możliwości dla ochrony przed powodzią i suszą nie były w pełni wykorzystane. Objętość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach retencyjnych w Polsce wynosi około 4 mld m3. Stanowi to niewiele ponad 6,5% objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia. Natomiast według szacunków warunki fizyczno-geograficzne w naszym kraju stwarzają możliwość jej zmagazynowania do 15% średniego rocznego odpływu.

„Program będzie kompleksowym rozwiązaniem wykorzystującym wszystkie środki retencjonowania wód. Do końca roku chcemy skonsultować program z samorządami. W siedem lat chcemy zrealizować Program Rozwoju Retencji, który dwukrotnie usprawni gromadzenie wody w Polsce. Musimy przełamać ten impas.” – mówił minister Gróbarczyk podczas podsumowania dyskusji.

W panelu wzięli udział także - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski oraz Wiceprezes Zarządu ENERGA INVEST Sp. z o.o. Maria Stępniewska.

Bollore Logistics
NAVIRETECH
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.