• <
ATC_CARGO_TOP

MIB ws. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski MIB ws. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego
MIB ws. Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego - GospodarkaMorska.pl

mk

27.04.2017 Źródło: PAP

Konieczność utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego wynika z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie utworzenia i prowadzenia Rejestru.

Polska była zobowiązana do utworzenia takiego rejestru do 31 grudnia 2012 r.

Rządy dwóch poprzednich kadencji nie zdołały przygotować i wdrożyć przepisów w wymaganym przez UE terminie. Projekt ustawy został dwukrotnie skierowany do rozpatrzenia przez poprzednią Radę Ministrów, jednak rozpatrzenie projektu, z nieznanych przyczyn, odraczano (m.in. we wrześniu 2015 r.).

Z uwagi na to, że przepisy nie zostały przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji, konieczne było ponowne pilne rozpoczęcie prac w MIB. W ramach obecnej kadencji rządu prace nad projektem zostały przyspieszone.

Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów (12 kwietnia 2016 r.) projekt został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Ustawa została ogłoszona 30 listopada 2016 r.

Zgodnie z ustawą zadanie prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego zostało powierzone Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego podjął pilne działania zmierzające do utworzenia rejestru i prowadzi zaawansowane prace, których celem jest wybór wykonawcy oprogramowania systemu. Został ogłoszony przetarg, wybrano najkorzystniejszą ofertę, dobiegają końca procedury zmierzające do podpisania umowy z wykonawcą rejestru.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego powinien zacząć funkcjonować z dniem 30 listopada 2017 r.

MIB pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tej sprawie. KE jest informowana o postępach prac zmierzających do uruchomienia rejestru w RP.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego przez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwi wymianę danych między nimi. Utworzenie rejestru ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań unijnych.

Rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Będzie się składał z trzech ewidencji:

- przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

- poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego;

- osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Założono, że dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy.

Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy będą udostępniane na wniosek – w niezbędnym zakresie – upoważnionym organom: starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg i sądom oraz szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Utworzenie rejestru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego oraz warunków uczciwej konkurencji między przewoźnikami. Klientom zapewni łatwy dostęp do wykazu pozytywnie zweryfikowanych przedsiębiorców.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.