• <
gryfia_70lat

Kołobrzeskie molo w pełni zrewitalizowane

01.12.2015 06:36 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Kołobrzeskie molo w pełni zrewitalizowane - GospodarkaMorska.pl

Drugi etap renowacji największej atrakcji Kołobrzegu - molo - dotarł na metę. Po ubiegłorocznym otwarciu wychodzącej w morze części spacerowej nabrzeża, tym razem na nowo zagospodarowano teren wokół turystycznego deptaka. Fundusze na realizację inwestycji pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Uroczyste zakończenie prac odbyło się w piątek, 13 listopada br. Uczestniczyła w nim członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska oraz prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Drugi etap prac modernizacyjnych objął teren przylegający do molo. To część od ulicy Mickiewicza wraz ze stopniami przed sanatorium Bałtyk, aż po wejście na Bulwar Szymańskiego. Nowa jest tam teraz nawierzchnia i oświetlenie. Pojawiła się również mała architektura.

- Molo i teren wokół niego to największa atrakcja Kołobrzegu. Na jego modernizację czekali zarówno mieszkańcy miasta, jak i przybywający tu coraz liczniej turyści oraz kuracjusze. Dzięki pomocy funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 zakończona kompleksowa renowacja tego miejsca sprawiła, że deptak jest teraz bardziej urokliwy i bardziej funkcjonalny - zapewniała członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Wcześniej, bo w listopadzie 2014 roku, po kilku miesiącach wytężonej pracy, do użytku oddana została część spacerowa obiektu realizowana w pierwszym etapie projektu. Inauguracyjny spacer po tej odnowionej, turystycznej atrakcji miasta odbył się 27 listopada ub.r. (więcej informacji).

Molo w Kołobrzegu ma ponad 204 metry długości i 9 metrów szerokości. Obiekt składa się z 13 powtarzalnych segmentów o rozpiętości 15,5 metra, wspartych na 13 żelbetowych filarach. Zbudowano je w latach 70-tych ubiegłego wieku, a dla spacerowiczów zostało otwarte 19 czerwca 1971 roku. Do niedawna molo znajdowało się w zasobach Skarbu Państwa. Dopiero dwa lata temu kołobrzeski magistrat podpisał stosowne umowy z Urzędem Morskim w Słupsku i Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu o przekazaniu obiektu miastu w wieczyste użytkowanie.

- Kończymy renowację naszej perełki, czyli molo. Tym razem nie do poznania zmienił się teren przylegający do naszej największej turystycznej atrakcji. Zamiast przecięcia wstęgi symbolicznie odpalimy oświetlenie. Ufam, że w pełni zrewitalizowane miejsce już podoba się mieszkańcom Kołobrzegu i kuracjuszom, o czym świadczą przybyłe dziś tłumy, podobnie jak na inauguracyjny, ubiegłoroczny, listopadowy spacer - podkreślił prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Całkowity koszt kołobrzeskiej inwestycji, podzielonej na dwa etapy, oszacowano ostatecznie na około 14 milionów złotych. Blisko 9 milionów to wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013. Projekt wpisał się w założenia 5 Osi Priorytetowej „Turystyka, kultura i rewitalizacja”, Poddziałanie 5.1.1. „Infrastruktura turystyki”.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.