• <
PZT_1100x200_gif_2020

Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej
Jest decyzja środowiskowa dla przekopu Mierzei Wiślanej - GospodarkaMorska.pl

ew

05.12.2018 Źródło: PAP

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie" - podała PAP w środę rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz.

Jak poinformowała Januszewicz, w trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań.

Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań - wyjaśniła Januszewicz.

Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku pochodzącego z prac, jakie należy przeprowadzić, by pogłębić istniejący tor wodny. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny - podała RDOŚ w Olsztynie.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni został zobowiązany do tego, by prowadzić prace w terminach uwzględniających ochronę poszczególnych grup zwierząt, w tym ptaków, nietoperzy i ryb; inwestor musi także prowadzić prace czerpalne w sposób ograniczający zmętnienie wody. W tym celu zostaną zastosowane pogłębiarki o małym zanurzeniu, jak najmniejszej turbulencji, wysokiej wydajności, wyposażone w urządzenia ograniczające tworzenie się zawiesiny- wskazała RDOŚ w Olsztynie.

Dodatkowo zostaną rozwieszone na obszarze prowadzenia robót kurtyny ze sztucznego materiału, przylegające do dna, a od góry mocowane do pływaka; inwestor będzie musiał ustanowić w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego tzw. stref ciszy o powierzchni 15 km2 z bezwzględnym zakazem wpływania wszelkich jednostek pływających w okresie budowy oraz z możliwością ograniczonego wpływania jednostek rybackich w okresie funkcjonowania inwestycji. Proponowany do wyłączenia obszar jest jednym z najcenniejszych miejsc dla ptaków i ryb w skali całego Zalewu - argumentuje RDOŚ w Olsztynie.

Inwestor został zobowiązany do wprowadzenia na fragmencie zachodniej części Zalewu Wiślanego zakazu cumowania oraz zakazu poruszania się wszelkich jednostek z wyłączeniem gospodarki rybackiej oraz zakazu uprawiania wszelkiej działalności sportowo-rekreacyjnej w obrębie szuwaru oraz w strefie przybrzeżnej (około 200 m od szuwaru). Działanie ma wyeliminować zagrożenie płoszenia ptaków lęgowych, migrujących oraz pierzących; musi także wykonać sztuczną wyspy o powierzchni około 181 ha i zagospodarować ją tak by tworzyły się tam siedliska lęgowych ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych.

Urząd Morski w Gdyni został zobowiązany do przeniesienia roślinności szuwarowej o powierzchni około 3,16 ha z planowanego toru wodnego w miejsca, gdzie naturalnie pojawiły się w nim luki albo ubytki. Dzięki temu w skali Zalewu Wiślanego nie dojdzie do zredukowania powierzchni roślinności wynurzonej. Ponadto w wyniku budowy sztucznej wyspy na jej obwodzie powstanie pas 5 km szuwaru, co dodatkowo powiększy pulę potencjalnych siedlisk do zasiedlenia dla części gatunków ptaków; musi zamontować sztuczne miejsca lęgowe (budki) dla ohara (ptak z rodziny kaczkowatych) oraz skrzynki dla nietoperzy, które zrekompensują utracone naturalne siedliska i kryjówki. Inwestor musi także odtworzyć wydmę szarą, ponieważ w trakcie prac budowlanych dojdzie do zniszczenia jej fragmentu (0,21 ha), będącego jednak w złym stanie ze względu na występowanie gatunku obcego siedliskowo.

W granice rezerwatu przyrody Zatoka Elbląska włączone zostaną dwie działki położone w miejscowości Nowe Batorowo. Podczas budowy toru wodnego nastąpi zajęcie 2,65 ha terenu rezerwatu a w ramach rekompensaty zostaną włączone w jego granice nowe działki o łącznej powierzchni 2,89 ha.

Wszystkie te działania będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym i środowiskowym. "Z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko" - wskazała RDOŚ w Olsztynie.

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przekopu strony postępowania mogą się odwołać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował w środę, że ma nadzieję, "z dużą dozą pewności", że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Według proponowanych rozwiązań, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m.

 

Z pełną treścią decyzji środowiskowej można zapoznać się TUTAJ

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.