• <
PZT_1100x200_gif_2020

InfoGlobMar 2016 już za nami

InfoGlobMar 2016 już za nami - GospodarkaMorska.pl

PMK

19.06.2016 Źródło: własne

Wyzwania stojące przed portami, bezpieczeństwo portów i debata nad współpracą nauki z biznesem - to niektóre z tematów poruszane na ósmej konferencji InfoGlobMar 2016.

O wyzwaniach rynkowych stojących przed polskimi portami morskimi mówił Julian Skelnik z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Do najważniejszych uwarunkowań geopolitycznych mających wpływ na działania gospodarcze Julian Skelnik wymienił przygotowywany w głębokiej tajemnicy  traktat o wolnym handlu między USA i UE. Zwrócił również uwagę na alianse na rynku żeglugowym największych jego graczy oraz kreowania przez grupy lobbystyczne korytarzy transportowych. Nie bez znaczenia na rozwój  mają również kolejne regulacje środowiskowe. Szansę na rozwój polskich portów Julian Skelinik widzi także w chińskim projekcie Nowego Szlaku Jedwabnego.

Ryszard Szwedow z Izby Celnej w Gdyni mówił z kolei o praktycznej realizacji ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W trakcie konferencji Ryszard Szwedow przypomniał, że krótszy czas odpraw towarów w polskich portach, to także zwiększenie ich konkurencyjności, zaś koordynacja działania służb, to bardzo dobre rozwiązanie.  Goście konferencji zapoznali się także z elektronicznym narzędziem służącym współpracy służb portowych, którym jest „System Koordynacji Kontroli – Porty 24h".

Platforma ta pozwala na wymianę informacji pomiędzy Służbą Celną a pozostałymi służbami i inspekcjami kontrolnymi. System został stworzony przez informatyków z Akademii Górniczo-Hutniczej według koncepcji funkcjonariuszy pomorskiej Służby Celnej. W trakcie spotkania przedstawione zostało również rozwiązanie informatyczne „Autostore" opracowane i wykorzystywane w porcie szczecińskim.  Obecni na konferencji przedstawiciele zarządów portów i środowiska gospodarki morskiej ocenili, że wprowadzane zmiany są przełomowe i usprawnią proces odpraw ładunków w polskich portach morskich.

Dr hab. Maciej Matczak przedstawił z kolei sytuację w żegludze po roku od wprowadzenia SECA, czyli tzw. dyrektywy siarkowej. W jej myśl zostały obniżone dopuszczalne limity emisji siarki. Nowe normy nakazują, by w wyznaczonych strefach, które funkcjonują m.in. na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym, emisja związków siarki nie przekraczała 0,1 procent.  Zdaniem dr. Marczaka wprowadzenie SECA było ogromnym wyzwaniem dla przemysłu morskiego ze względy na ramy czasowe nałożone na wprowadzenie i spełnienie nowych wymogów. Ponadto wejście w życie dyrektywy siarkowej przyczyniło się do rewizji posiadanej przez operatorów siatki tras i zakończenia usług na niektórych mało rentownych połączeniach.

Wdrożenie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. już przynosi oczekiwane rezultaty. Pomiary w Danii wykazały, iż poziom dwutlenku siarki w powietrzu został zredukowany w tych rejonach o 50-60 procent. Podobny rezultat spodziewany jest też w odniesieniu do całego roku 2015.

Celem VIII Konferencji Naukowej InfoGlobMar 2016 jest integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych, wymiana poglądów i dyskusja nad kierunkami rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, lądowo-morskich systemów transportowych, wyzwaniami społeczeństwa informacyjnego, a także upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących obszarów tematycznych konferencji.  Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.