• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Grupa LOTOS partnerem Inicjatywy Bałtyckiej

12.10.2015 05:15 Źródło: własne
Grupa LOTOS partnerem Inicjatywy Bałtyckiej - GospodarkaMorska.pl

„Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata” – pod takim hasłem odbyła się debata organizowana przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

2 października br. nastąpiła oficjalna inauguracja Inicjatywy Bałtyckiej, programu opartego na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju Bałtyku, którego partnerem głównym jest Grupa LOTOS. W trakcie debaty zaprezentowano dwie publikacje: „Bałtyk dla Wszystkich” oraz „Żegluga Śródlądowa – Wisła”, które kompleksowo prezentują program transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Jego głównym celem jest przekształcenie obecnej sieci dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i dróg wodnych w jednolity, multimodalny system.

Po raz pierwszy przedstawiciele różnych środowisk, mówili jednym głosem – rozwój TEN-T jest potrzebny dla rozwoju kraju i poszczególnych regionów Polski. „Transport morski stanowi główną drogę eksportowych produktów naftowych, oraz istotną część dostaw produktów i komponentów do produkcji. Połączenie rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym znacznie obniża koszty transportu. Grupa LOTOS, ze względu na nadmorskie położenie rafinerii, działa nie tylko zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami środowiskowymi, ale dobrowolnie realizuje szereg inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa przewozu morskich ładunków ropy oraz wspiera ochronę bioróżnorodności Bałtyku” – powiedział Prezes Paweł Olechnowicz w trakcie debaty.

W spotkaniu podczas EFNI udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji mogących mieć wpływ na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce: Janusz Piechociński –Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prof. Jerzy Buzek – były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Henryka Bochniarz – prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Grabowski – Minister Środowiska oraz ambasadorzy krajów nadbałtyckich w Polsce i przedstawiciele nauki, biznesu i administracji publicznej.

Debata dotycząca Europejskich Korytarzy Transportowych była pierwszym etapem 5-letniego programu Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce, mającego na celu stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat integracji regionalnej, wyzwań związanych z natężonym ruchem na Morzu Bałtyckim oraz rozwoju bałtyckich autostrad morskich w ramach TEN-T. „Żeby zwiększyć procentowy udział transportu rzecznego w Polsce, trzeba wykonać rozłożoną na lata pracę. Obecnie udział transportu rzecznego oscyluje w okolicy 0,03%. Żeby dogonić średnią europejską i wypełnić zalecenie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Polska musi zwrócić się ponownie ku śródlądowym drogom wodnym” – przekazał w trakcie spotkania Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce.

Inicjatywa Bałtycka na lata 2015-2020 to program realizowany przez Global Compact w Polsce mający na celu wsparcie rozwoju morskich korytarzy transportowych w basenie Morza Bałtyckiego oraz żeglugi regionu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury transportowej, zwiększenia konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego, a także ochrony ekosystemu regionu.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.