• <

GEFCO publikuje raport CSR

ew

07.05.2018 13:01 Źródło: własne

Partnerzy portalu

GEFCO publikuje raport CSR - GospodarkaMorska.pl

Grupa GEFCO opublikowała raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. W dokumencie spółka potwierdziła swój zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, ochronę praw człowieka, przestrzeganie międzynarodowych standardów pracy i walkę z korupcją, co jest zgodne z 10 Zasadami United Nations Global Compact. Raport odzwierciedla również wartości GEFCO ujęte w nowym haśle „Partners, unlimited”.


Środowisko w centrum strategii grupy


W swojej codziennej działalności GEFCO dąży do obniżenia emisji CO2 o 2% rocznie, co udało się osiągnąć w ostatnich dwóch latach. Dodatkowo firma aktywnie angażuje swoich klientów i dostawców w podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw, między innymi poprzez wykorzystanie specjalistycznego i zindywidualizowanego oprogramowania Castor pozwalającego monitorować emisję gazów cieplarnianych. Grupa opracowała również Kartę Odpowiedzialnych Zakupów, którą do końca 2017 r. podpisało ponad 1100 dostawców i podwykonawców spółki świadczących usługi w sektorze transportu drogowego. Dokument zawiera wiążące oświadczenia o zgodności pojazdów z normami ochrony środowiska, jak również zobowiązanie do szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej jazdy.

GEFCO prowadzi również stałe analizy swojego odziaływania na otoczenie i środowisko naturalne oraz uczestniczy w różnorodnych programach mających na celu ocenę wpływu firmy w tych obszarach. W 2017 r. 59 placówek GEFCO odnowiło certyfikację ISO 14001. Dodatkowo w ramach CDP (Carbon Disclosure Project) spółka w 2017 r. poprawiła swoją ocenę na B z noty D uzyskanej w 2015 roku. Ponadto międzynarodowa platforma EcoVadis wspierająca przedsiębiorstwa w ocenie ich dostawców pod kątem poszanowania środowiska naturalnego i potrzeb społecznych, etyki biznesu i odpowiedzialnych zakupów przyznała GEFCO 60 na 100 punktów w oparciu o wyniki uzyskane przez Grupę w 2016 roku.

Ograniczenie wpływu usług na środowisko

Wywiązując się ze swoich zobowiązań, GEFCO inwestuje w przyjazne środowisku rozwiązania łańcucha dostaw. Są to między innymi:

Nowa wersja programu CADIS OPTIM, który optymalizuje ruch samochodów ciężarowych. Testy potwierdziły następujące korzyści płynące z jego stosowania: skrócenie tras o 15%, podniesienie współczynnika załadunku o 4% oraz zmniejszenie liczby ciężarówek na drodze o 9%.


Rozwój transportu multimodalnego i tras alternatywnych, jak na przykład Jedwabny Szlak. Przewóz towarów koleją – oprócz dziesięciokrotnie niższych kosztów niż w przypadku transportu lotniczego i czasu realizacji krótszego o połowę w porównaniu z transportem drogą morską – ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne, ponieważ generuje pięciokrotnie mniej gazów cieplarnianych od transportu morskiego.


Rozwój „zielonych” rozwiązań w zakresie magazynowania towarów. Przykład w tym obszarze stanowi plac magazynowy samochodów w Courgenay, który jest zarazem największą elektrownią fotowoltaiczną w Szwajcarii. W 2017 r. działania podejmowane przez GEFCO w celu ograniczenia zużycia energii w ponad 50 placówkach przyniosły poprawę o 8%.

Promowanie programu Infinite Proximity


W roku 2017 Grupa GEFCO wskazała 10 kluczowych zasad kultury korporacyjnej firmy. Zostały one ujęte w programie Infinite Proximity i wyznaczają kierunki ogólnego rozwoju spółki oraz obszary działań pracowników. W związku z wdrożeniem programu zarząd GEFCO zorganizował w 12 krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej spotkania z  menedżerami, którzy mogli bezpośrednio podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Mając na względzie wagę zaangażowania pracowników, proces rekrutacji w Grupie GEFCO prowadzony jest w oparciu o cztery zasady – przejrzystość, widoczność, wydajność oraz pewności siebie – a menedżerowi ds. personalnych we wszystkich krajach zostali przeszkoleni ze standaryzacji praktyk rekrutacyjnych. Ponadto na wielu rynkach GEFCO współpracuje z uniwersytetami i szkołami biznesu, aby przyciągnąć młode talenty. W 2017 r. firma zatrudniała na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony łącznie 1920 osób, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2016. Ponadto drugi rok z rzędu GEFCO otrzymało wyróżnienie „Happy Trainees”, zajmując 6. miejsce w kategorii przedsiębiorstw międzynarodowych.

Grupa GEFCO jest globalnym dostawcą usług łańcucha dostaw przemysłowych i europejskim liderem w dziedzinie logistyki motoryzacyjnej.


O Grupie GEFCO


GEFCO jest obecnie liderem logistyki dla branży przemysłowej. Firma posiada ponad 65-letnie doświadczenie zdobywane głównie w branży motoryzacyjnej, która jest jedną z najbardziej wymagających. Działalność GEFCO obejmuje pięć podstawowych obszarów: transport lądowy, transport morski, lotniczy i kolejowy, magazynowanie i opakowania zwrotne, logistykę pojazdów gotowych oraz reprezentację celną i podatkową. Grupa oferuje globalne i innowacyjne rozwiązania we wszystkich aspektach logistyki przemysłowej, na gruncie krajowym i międzynarodowym, na każdym etapie produkcji. Spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce europejskich operatorów logistycznych. W 2016 r. obroty Grupy sięgnęły 4,2 mld euro, a obecnie zatrudnionych jest w niej 13 000 osób. Grupa posiada ponad 300 placówek na całym świecie i stale rozwija swoją działalność na pięciu kontynentach.


www.gefco.net

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,14% 23 maj
 Cynk 3776,00 $ tona 0,59% 23 maj
 Aluminium 2962,00 $ tona 1,09% 23 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.