• <
gryfia_70lat

Gdynia Container Terminal oddaje do eksploatacji głębokowodne nabrzeże w ramach III etapu budowy terminalu kontenerowego

18.08.2015 21:48 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Gdynia Container Terminal oddaje do eksploatacji głębokowodne nabrzeże w ramach III etapu budowy terminalu kontenerowego

Partnerzy portalu

Gdynia Container Terminal oddaje do eksploatacji głębokowodne nabrzeże w ramach III etapu budowy terminalu kontenerowego - GospodarkaMorska.pl

Od ubiegłego roku realizowany jest „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

Do końca sierpnia 2015 zostanie oddane do eksploatacji nowe głębokowodne nabrzeże. Zakończono prace budowlane dotyczące płyty nabrzeża oraz ścieżki cumowniczo-odbojowej. Dobiegły też końca prace czerpalne przy Nabrzeżu Bułgarskim. Sukcesywnie wykonywana jest nawierzchnia nowych placów składowych oraz instalacje sanitarno-kanalizacyjna, elektryczna i teletechniczna.  Terminal przygotowuje się do dostaw nowego sprzętu przeładunkowego.

W wyniku realizacji projektu, terminal GCT będzie dysponował łącznie 812 m nabrzeża, w tym:

1. nabrzeżem o długości niemal 375 m i głębokości 11 m,
2. nabrzeżem głębokowodnym o długości 437 m ( w tym 192 m nabrzeża publicznego ZMPG) i głębokości 13,5 m ( z możliwością pogłębienia do 15,5 ) co umożliwi obsługę statków o pojemności do 8 000 TEU.

Po poszerzeniu przez ZMPG obrotnicy wewnątrz portu, GCT będzie w stanie obsługiwać przy Nabrzeżu Bułgarskim statki kontenerowe o pojemności do 14 000 TEU. Łączna wartość obecnie realizowanej przez GCT inwestycji wyniesie ponad 200 mln zł. Kwota pozyskanej dotacji z funduszy UE wyniesie niemal 60,8 mln zł. Projekt realizowany przez Gdynia Container Terminal w ramach działania 7.4 obejmuje:

a) w zakresie działań budowlanych: rozbudowę Nabrzeża Bułgarskiego wraz z przygotowaniem podtorza pod suwnice nabrzeżowe oraz rozbudowę placów składowych i manewrowych wraz z istniejącą na nich infrastrukturą, w tym rozbudowę terminalu kolejowego.

b) w zakresie zakupu sprzętu niezbędnego do manipulacji kontenerów: zakup 2 suwnic nabrzeżowych typu super-post-panamax, 5 elektrycznych suwnic placowych RTG, 7 ciągników terminalowych oraz 7 naczep kontenerowych.


Zakończenie III etapu budowy terminalu kontenerowego zwiększy zdolność przeładunkową GCT do ponad 630 tys. TEU rocznie. Docelowo planujemy zwiększanie zdolności przeładunkowej GCT do ponad 1 mln TEU rocznie.

GCT posiada własną bocznicę kolejową, której obecna długość wynosi 475 m (pojemność 24 wagonów czteroosiowych). Po zakończeniu inwestycji długość bocznicy kolejowej obsługującej GCT wynosić będzie 1535 m. W wyniku rozbudowy terminalu kolejowego na GCT możliwe będzie przyjęcie 2 pociągów.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.