• <
PZT_1100x200_gif_2020

GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r.

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r.
GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r. - GospodarkaMorska.pl

pc

17.12.2018 Źródło: własne

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o przedłużeniu koncesji GAZ-SYSTEM na przesył paliw gazowych oraz decyzję o wydłużeniu okresu wyznaczenia Spółki  operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski. Obydwie decyzje zostały wydane 6 grudnia 2018 r. i przedłużają dotychczasowe decyzje, obowiązujące do 2030 roku, o kolejne 38 lat - do 6 grudnia 2068 roku.

GAZ-SYSTEM jest jedynym wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu przesyłowego gazowego na terytorium Polski. Spółka jest niezależna w zakresie formy prawnej, organizacyjnej oraz procesów decyzyjnych. W myśl zapisów decyzji Prezesa URE, GAZ-SYSTEM jest gwarantem skutecznego zarządzania systemem przesyłowym na terenie Polski.

Wnioski, na podstawie których Prezes URE wydał obydwie decyzje zostały złożone przez GAZ-SYSTEM w związku z potrzebą zapewnienia możliwości prowadzenia koncesjonowanej działalności przesyłowej przez następne 50 lat. Wynika ona z zaangażowania Spółki
w realizację – wraz z duńskim operatorem systemu przesyłowego, Spółką Energinet – Projektu Baltic Pipe, obejmującego m.in. budowę międzysystemowego gazociągu podmorskiego, który połączy systemy przesyłowe Polski i Danii.

Pozytywne decyzje Prezesa URE zapewniają Spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.