• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Droga S6 motorem napędowym branży morskiej?

07.10.2015 13:35 Źródło: własne
Droga S6 motorem napędowym branży morskiej? - GospodarkaMorska.pl

Budowa drogi szybkiego ruchu S6 ruszyła już na dobre. W tym roku rozpisano już kilka przetargów na poszczególne odcinki. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje wykorzystać inwestycję do stworzenia Nadmorskiego Szlaku Inwestycyjnego, którego częścią byłyby firmy związane z branżą morską.

- Naszym celem jest utworzenie obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż drogi ekspresowej S6. Działania stref i samorządów polegają obecnie na identyfikacji możliwości inwestycyjnych na terenach położonych wzdłuż trasy, które powinny zostać uzbrojone i wypromowane, jako dogodne miejsca nowych inwestycji – tłumaczy Iwona Paliszewska z PSSE. - Uzgodnione będą i podjęte spójne działania promocyjne oraz inwestycyjne, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie nowych projektów inwestycyjnych (inwestorów), a co za tym idzie, utworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki współpracy stref i instytucji otoczenia biznesu, z lokowaniem inwestycji wzdłuż S6 związany będzie pakiet usług, które przyciągną do rozpoczęcia działalności w konkretnym miejscu – tłumaczy.

Według PSSE porozumienie w sprawie drogi ekspresowej S6 należy analizować również w kontekście poprawy konkurencyjności trójmiejskich portów morskich. Ich wciąż rosnący potencjał to nie tylko ogromna szansa dla regionu, ale też wyzwanie z punktu widzenia infrastruktury transportowej, która warunkuje stworzenie szybkich i tanich połączeń pomiędzy portem a jego zapleczem oraz wpływa na czas obsługi ładunków w relacjach lądowo-morskich oraz na całkowite koszty transportu.

- Wybudowanie i uruchomienie nowej trasy S6 znakomicie poprawi sprawność przejazdu, a co za tym idzie zapewni zwiększenie atrakcyjności portów i podniesienie konkurencyjności działających w porcie podmiotów gospodarczych, umożliwi pozyskanie nowych operatorów ładunkowych i nowych ładunków, stworzy warunki do powstawania nowych miejsc pracy w szeroko pojmowanej gospodarce portowej. Nastąpi też wzrost funkcji logistycznej portów rozumianej jako oferowanie i świadczeniu różnorodnych usług o charakterze logistycznym związanych z uczestnictwem portów w lądowo-morskich łańcuchach transportowych oraz łańcuchach i sieciach dostaw – przekonuje Paliszewska.

Podobnego zdania są także przedstawiciele portu w Gdańsku.

- Spodziewamy się, że S6 będzie dla nas miała głównie znaczenie regionalne. Poprzez powiązania z innymi drogami wojewódzkimi i lokalnymi  zdecydowanie poprawi dostęp do zachodnich i północnych obszarów Województwa Pomorskiego, który jest wyraźnie gorszy od dostępu na innych kierunkach. Powinno to się przyczynić do aktywacji gospodarczej tych obszarów, co zawsze jest korzystne z punktu widzenia portów. W naszej aktualnej strategii wskazujemy na konieczność wzmocnienia zaplecza portu w regionie i najbliższym otoczeniu, gdyż nie będzie to zaplecze sporne, jak to ma miejsce w przypadku odległych od portu obszarów – tłumaczy Ryszard Mazur, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu.

Dla przedsiębiorców „Szóstka” to istotny szlak transportowy wschód-zachód oraz równie ważny odcinek trasy europejskiej E28, Berlin-Szczecin-Gdańsk-Kaliningrad-Mińsk łączący Unię Europejską z krajami skandynawskimi i nadbałtyckimi oraz z Europą Wschodnią.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.