• <

Debata na temat Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich

18.03.2016 06:32 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Debata na temat Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich

Partnerzy portalu

Debata na temat Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich - GospodarkaMorska.pl

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku zaprasza na otwartą debatę nt. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca br. w Gdyni, w sali konferencyjnej siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9, w godz. 12:00-15:00.
 
Celem spotkania będzie podsumowanie nieformalnych konsultacji społecznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy w ośrodkach portowych polskiego wybrzeża, w tym omówienie wstępnych propozycji wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, sformułowanych przez różnych interesariuszy podczas 16 seminariów lokalnych. W załączeniu przekazujemy ramowy program.
 

Debata stanowi element projektu pt. „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów zagospodarowania morza” realizowanego przez PTMEW we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Institute of Marine Research w Bergen, finansowanego z funduszy EOG. Celem projektu jest zaangażowanie możliwie jak najszerszej grupy interesariuszy związanych z gospodarką morską w uruchomiony przez administrację morską proces planowania przestrzennego obszarów morskich.
 

Dziękujemy za wysłane grafiki.