• <
ATC_CARGO_TOP

Dachser rozwija się i inwestuje w przyszłość

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dachser rozwija się i inwestuje w przyszłość
Dachser rozwija się i inwestuje w przyszłość - GospodarkaMorska.pl

pc

06.04.2017 Źródło: własne

W 2016 r. międzynarodowy operator logistyczny Dachser osiągnął skonsolidowane przychody na poziomie około 5,71 mld EUR – o 1,7 % wyższe niż rok wcześniej. Zarówno liczba, jak i tonaż obsłużonych przesyłek zwiększyły się o 2,4 % – do 80 mln sztuk i 38,2 mln ton. Wzrost ten był napędzany przez europejski transport drogowy oraz logistykę żywności.

– Pomimo wahań w światowej gospodarce udało się nam zachować stabilną pozycję rynkową dzięki utrzymaniu wzrostu organicznego na poziomie z lat poprzednich przy jednoczesnym rozwijaniu rozwiązań na potrzeby rynku przyszłości – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.

Rozwój działalności biznesowej w poszczególnych obszarach

W ramach Road Logistics, który odpowiada za 75 % całkowitych przychodów Dachser, linia biznesowa European Logistics (EL) odnosiła korzyści ze spójnej strategii eksportowej, która przyczyniła się do wzrostu dochodu brutto o 2,4 % do 3,5 mld EUR. Liczba i tonaż przesyłek wzrosły odpowiednio o 2,2 % i 2,3 %.

– Nasze organizacje krajowe notowały zyski dzięki silnemu zapotrzebowaniu na transport transgraniczny w ramach jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli chodzi o wymianę towarów, Europa jest i pozostanie rynkiem stabilnym, z wieloma wewnętrznymi powiązaniami – zauważa Simon.

Po raz kolejny najwyższą dynamikę wzrostu odnotował obszar Dachser Food Logistics, który wygenerował  przychody w wysokości 812 mln EUR – o 9,5 % większe niż w roku 2015. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim przez silną działalność krajową w sektorze dóbr konsumpcyjnych w Niemczech. Drugim elementem składowym tego sukcesu były transgraniczne przewozy żywności realizowane w ramach European Food Network.

European Food Network zrzesza 13 partnerów oraz 10 członków stowarzyszonych i świadczy usługi transportu liniowego w 34 krajach, mając największy zasięg geograficzny w całej Europie.

– Do tego sukcesu przyczyniła się wysoka jakość naszych usług, zapewniająca wiodącą pozycję na rynku, pozytywny wpływ miało także wybudowane w Erlensee k. Frankfurtu Europejskie Centrum dla Logistyki Żywności – wyjaśnia Simon.

Dachser Air & Sea Logistics odnotował spadek przychodów o 3 % do 1,54 mld EUR. Liczba przewiezionych przesyłek utrzymała się na poziomie z 2015 roku. Niższe przychody były wynikiem zmniejszonych stawek za transporty międzynarodowe, w szczególności we frachcie morskim, oraz negatywnego wpływu wahań kursów walut.

– Dobrze wiemy, jak radzić sobie z niestabilnym charakterem międzynarodowego transportu lotniczego i morskiego, i stale rozwijamy ten obszar działalności biznesowej – mówi Simon.

Dachser oferuje swoim klientom w tym segmencie obsługę ogólnoświatowych łańcuchów dostaw, trasy, które są ściśle powiązane z drogową siecią transportową w Europie, a także jednolite systemy IT. Firma dąży również do przyciągnięcia klientów spoza Europy poprzez rozszerzenie realizowanych operacji o transporty wewnątrzazjatyckie oraz ukierunkowany wzrost organiczny sieci Dachser w obu Amerykach.

Inwestycje w sieć oraz w badania i rozwój

Dachser zwiększył środki na planowane inwestycje z 125 mln EUR w 2016 r. do 177 mln EUR w 2017 r. Projekty te są ukierunkowane przede wszystkim na rozbudowywanie sieci i poszczególnych lokalizacji, rozwijanie systemów IT oraz prace badawczo-rozwojowe.

– Prowadzimy intensywne badania dotyczące wszelkich aspektów przyszłościowych rozwiązań logistycznych oraz tego, w jakim stopniu będzie je można digitalizować. Wdrożyliśmy innowacyjne procesy na różnorodnych szczeblach w ramach całej grupy, aby utrzymać swoją pionierską pozycję w sektorze logistycznym – podkreśla Simon.

Dachser prowadzi również inwestycje w rozwój usług z zakresu logistyki kontraktowej. Tylko przez ostatnie dwa lata zwiększył swoją przestrzeń magazynową o ponad 350 000 mkw., zyskując tym samym miejsce na przechowywanie dodatkowych 300 000 palet. Operator może teraz oferować swoim klientom ponad dwa miliony miejsc paletowych w niemal 200 magazynach na czterech kontynentach.

Dachser jest jednym z wiodących operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksową logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniają kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o łącznej wadze ponad 38 mln ton. Bazą do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej są płynnie działająca sieć transportowa oraz zintegrowane innowacyjne rozwiązania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.