• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Czy potrzebna jest nowa polityka logistyki? - Raport Komisji Europejskiej

13.04.2015 11:46 Źródło: wnp.pl
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Czy potrzebna jest nowa polityka logistyki? - Raport Komisji Europejskiej
Czy potrzebna jest nowa polityka logistyki? - Raport Komisji Europejskiej - GospodarkaMorska.pl

Trzy główne problemy, stojące przed sektorem europejskiej logistyki towarowej pozostaną aktualne w przewidywalnej przyszłości.

Pozostawienie ich bez rozwiązania będzie prowadzić do nieskutecznego i nieefektywnego wykorzystania transportu. Nie wykorzystany zostanie też w pełni wpływ logistyki na rozwój gospodarczy w Europie. Tworzy ona przecież dużą część wartości dodanej i miejsc pracy, pośrednio pozwala skuteczniej i efektywniej funkcjonować innym sektorom usług i działalności gospodarczej.

To główne wnioski z raportu nt. uwarunkowań rozwoju logistyki cargo w UE, jakie zleciła opracować Komisja Europejska. Nosi on tytuł: "Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics Lot 1: Analysis of the EU logistics sector". Jego autorami są firmy doradcze: Ecorys, Fraunhofer, TCI, Prognos and Aueb-RC/Translog.

Choć unijny sektor logistyki rozwija się w tempie wyższym od średniej na świecie, to są kraje (np. w Japonia i USA) wyraźnie przewyższające ją dynamiką wzrostu. Co istotne, występuje zróżnicowanie w poziomie wydajności i efektywności transportu w krajach członkowskich, jako pochodna ich siły gospodarczej, roli przemysłu, warunków geograficznych, jakości infrastruktury i gęstości zaludnienia.

Sektor logistyczny znajduje się zarazem pod wpływem oddziaływania wielu czynników zewnętrznych i tendencji. Należą do nich zarówno te wynikające z nowych technologii (np. e-commerce, e-zamówienia, itp.), jak i zmian, które koncentrują się na współpracy i integracji łańcucha logistycznego (np. integracja łańcucha dostaw, wielomodalność, logistyka odwrotna).

Autorzy raportu wskazują na trzy główne problemy i wyzwania.

Pierwszy to ustawiczny wzrost kosztów transportu i szerzej - logistyki. Drugi odnosi się do efektów środowiskowych sektora logistyki, czyli tzw. kosztów zewnętrznych transportu (zużycie paliw nieodnawialnych, emisja CO2, hałas) i wypełnienia założeń zrównoważonego rozwoju. Trzeci kluczowy problem dotyczy jakości kadr i zatrudnienia pracowników.

Są to obszary problemów o charakterze strukturalnym, stwierdzają autorzy raportu. Do ich rozwiązywania proponują scenariusze działania.

Pierwszy to "selektywna kontynuacja" założeń polityki transportu, jaką sformułowano już w koncepcji zielonych korytarzy transportowych i nowoczesnego łańcucha dostaw w minionej jeszcze dekadzie (FTLAP 2007 - Freight Transport Logistics Action Plan).

Drugi scenariusz rozszerza pierwszy przez dodanie opcji tzw. minimalnej interwencji na rynku logistycznym. Ma ona na celu stworzenie ram dla odnoszenia sukcesów przez firmy logistyczne w przyszłych okresach. Obejmują np. standardy czystych technologii, które zachęcą do inwestycji w budowę w miastach gniazd ładowania energią elektryczną, a ogólnie - oddziaływanie na rozwój i wdrażanie innowacji.

Trzeci wariant ma na celu zapewnienie bardziej znaczącego wsparcia przez UE dla rynku logistyki poprzez działania, które przyczyniają się do poprawy efektywności i skuteczności sektora. Oznaczało by to pozostawienie "mniejszej wolności" na rynku, przez większe zaangażowanie Komisji Europejskiej w rozwiązywaniu jego problemów.

Przykładem możliwych działań jest wdrażanie innowacji sterowane przez fundusze krajowe, organizowanie kampanii szkolenia obsługi, tworzenie standardów dla metodologii obliczania emisji CO2, stymulowanie zróżnicowania cen za pośrednictwem e-commerce, polityka fiskalna premiująca stosowanie alternatywnych paliw przez transport.

Autorzy podkreślają, że trzeci scenariusz może przynieść najbardziej oczekiwane skutki i przyczynić się do rozwiązania problemów logistycznych. Wymaga jednak najsilniejszej interwencji politycznej Komisji Europejskiej, najwyższych kwot wsparcia finansowego i stworzenia odpowiednich planów na poziomie narodowym.

W rekomendacjach autorzy wskazują, że istnieje wyraźna opracowania przez Komisję Europejską nowej polityki dla sektora logistycznego o średnim- i długim horyzoncie.

Jak podkreśla KE, przedstawione w raporcie poglądy odzwierciedlają stanowisko autorów i organizacji i nie powinny być podstawą do powoływania się, że wyrażają opinie komisji.

Źródło:
wnp.pl
Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.