• <
ATC_CARGO_TOP

Rusza projekt badawczo-rozwojowy dotyczący optymalizacji systemów zasilania LNG

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rusza projekt badawczo-rozwojowy dotyczący optymalizacji systemów zasilania LNG
Rusza projekt badawczo-rozwojowy dotyczący optymalizacji systemów zasilania LNG - GospodarkaMorska.pl

jk

03.07.2017 Źródło: własne

3 lipca br. Remontowa LNG Systems Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Remontowa Holding rozpoczyna realizację projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt o nazwie „Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej” będzie realizowany przez najbliższych 5 lat. Jego celem jest rozwój efektywnych systemów zasilania LNG poprzez opracowanie ich innowacyjnych elementów, takich jak zoptymalizowane zbiorniki do przechowywania gazu, odzysk mocy chłodniczej oraz ponowne skroplenie gazu odprowadzanego ze zbiornika.

LNG (Liquified Natural Gas – skroplony gaz ziemny) to schłodzony do około -160°C gaz ziemny. W postaci ciekłej ma on ok. 630 razy mniejszą objętość niż w stanie normalnym, dzięki czemu wzrasta jego „gęstość energetyczna”. Ponadto proces skraplania gazu ziemnego wymaga jego dokładnego oczyszczenia z dwutlenku węgla, wilgoci, związków siarki oraz ciekłych węglowodorów, w wyniku czego składa się on prawie w całości z czystego metanu (ok. 95%). Spalanie metanu ma niższą emisję dwutlenku węgla oraz tlenku azotu niż spalanie tradycyjnych paliw.

W epoce błyskawicznie kurczących się zasobów ropy naftowej oraz coraz bardziej zanieczyszczonej atmosfery, LNG przestaje być alternatywą i powoli staje się jednym z głównych paliw na świecie. Poza aspektem ekologicznym na korzyść LNG przemawia także aspekt ekonomiczny oraz fakt, że umożliwia on dywersyfikację dostaw, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.