• <
Baltexpo2023_duży

Ogień na morskim poligonie [foto]

ac

16.04.2021 09:13 Źródło: 3 FO

Partnerzy portalu

Ogień na morskim poligonie [foto] - GospodarkaMorska.pl
fot. 3FO

W piątek, 16 kwietnia, zakończyły się ćwiczenia na morzu. Okręty we współdziałaniu z Siłami Powietrznymi, w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej, realizowały szkolenie z zakresu osłony szlaków żeglugowych, zabezpieczenia transportu, a także uzupełniania zapasów i ratowania życia na morzu. W ten sposób marynarze przygotowują się do faktycznych operacji bojowych oraz ćwiczeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W sytuacji kryzysowej droga morska jest najefektywniejszym sposobem dostarczenia wsparcia sojuszniczego i surowców strategicznych. Dlatego od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych w dużej mierze zależy niezakłócony rozwój gospodarki każdego państwa morskiego.

Działania jednostek 3. Flotylli Okrętów w Gdyni w ramach OGZ realizowane były od poniedziałku 12 kwietnia. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym. W pierwszych, w tym roku, manewrach Okrętowej Grupy Zadaniowej uczestniczyły między innymi: fregata rakietowa, korweta zwalczania okrętów podwodnych, korweta patrolowa, zbiornikowiec, okręty: rakietowy i ratowniczy oraz wydzielone siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego, 43. Batalionu Saperów, a także komponent lotniczy, w skład którego wchodzą śmigłowiec ratowniczy W-3WARM Anakonda i samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza oraz samoloty Sił Powietrznych: F-16, Mig-29 i Su-22.

Działania Okrętowej Grupy Zadaniowej nie byłyby możliwe bez zaangażowania sztabów, pomocniczych jednostek pływających i innych jednostek realizujących zadania na rzecz operujących okrętów i statków powietrznych. Zabezpieczenie strzelań artyleryjskich to zadanie dla holowników skupionych w Dywizjonie Okrętów Wsparcia. Nad zabezpieczeniem logistycznym uczestników ćwiczenia, poprzez dostarczanie amunicji, paliwa, MPS, wody i żywności, czuwała Komenda Portu Wojennego Gdynia.

Podczas działań na morzu załogi okrętów przećwiczyły całokształt przedsięwzięć związanych z osłoną szlaków komunikacyjnych, osłoną przeciwdywersyjną okrętów, obroną przed atakami z powietrza, monitoringiem sytuacji nawodnej oraz niszczeniem wrogich celów. Okręty współpracowały z lotnictwem morskim patrolującym trasy przejścia na dużych odległościach. Wykonywały również zadania związane z bezpośrednią osłoną przeciwlotniczą, w tym zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika przy współudziale samolotów i śmigłowców. Ponadto doskonalono procedury łączności pomiędzy jednostkami na morzu w oparciu o procedury NATO, a także realizowane były zadania ogniowe. Jednym z epizodów szkolenia było przeprowadzenie akcji ratowniczej, między innymi podejmowanie rannego z pokładu okrętu, przy współudziale śmigłowca W3-WARM. Oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów realizowały zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem. Marynarze doskonalili także elementy logistyczne m. in. zaopatrywanie w morzu metodą tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea) czy załadunek uzbrojenia.

Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest ponad 100 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa morskiego na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Prowadzone są działania antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

Każde państwo posiadające dostęp do morza wie, jakie znaczenie strategiczne ma transport morski. Na co dzień drogą morską transportowane są surowce, różnego typu materiały, prowadzona jest wymiana handlowa. Pływające po Bałtyku statki transportują około 30 procent towarów stanowiących polską wymianę handlową. Droga morska stanowi też najbardziej ekonomiczny sposób transportu dużych ładunków. Również w sytuacjach kryzysowych drogą morską najczęściej dostarczana jest pomoc humanitarna, ewakuowani są ludzie, na jednostkach transportowych dociera wsparcie logistyczne i bojowe. Aby transportowce bezpiecznie dotarły do portów są osłaniane przez okręty bojowe i lotnictwo morskie.


Dziękujemy za wysłane grafiki.