• <

Nowy Port w Gdańsku Jak powinien wyglądać plac nadwodny? Jest przetarg na wykonanie projektu

22.10.2020 19:55 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Nowy Port w Gdańsku Jak powinien wyglądać plac nadwodny? Jest przetarg na wykonanie projektu

Partnerzy portalu

Nowy Port w Gdańsku Jak powinien wyglądać plac nadwodny? Jest przetarg na wykonanie projektu - GospodarkaMorska.pl
To zwycięska koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania placu nadwodnego w Nowym Porcie - powstała w ramach konkursu zorganizowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

Zapomniany dziś teren u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV został objęty miejskim programem rewitalizacji. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na projekt zagospodarowanie zapomnianego placu, który ma zamienić się w wizytówkę dzielnicy. Wstępne koncepcje, jak mogłoby wyglądać to miejsce, poznaliśmy już w ubiegłym roku.

- Mamy nadzieję, że ten projekt ożywi tę część dzielnicy, a także przyspieszy działania związane z sąsiednim terenem, czyli rewitalizacją Szańca Zachodniego - mówi Łukasz Hamadyk, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowy Port. - Liczymy na to, że będzie to dobry zastrzyk dla Nowego Portu, a miejsce to będzie przyciągało także osoby z zewnątrz.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła już przetarg na projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV. Dokumentacja powstanie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na połowę listopada.

Plac nadwodny to potoczna nazwa terenu nad Martwą Wisłą, który znajduje się niemal naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście. Przed otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą w okolicy cumował prom. Obecnie teren ten wykorzystywany jest m.in. jako pętla autobusowa.

W ramach trwającego już Programu Rewitalizacji teren w Nowym Porcie stanie się, zgodnie z założeniami, przestrzenią wielofunkcyjną. Ma być wizytówką dzielnicy. Plac ten zostanie zagospodarowany w taki sposób, by można było na nim organizować m.in. imprezy plenerowe.

W ramach inwestycji urządzona zostanie zieleń i zamontowane ławki, stojaki rowerowe oraz inne elementy tzw. małej architektury. Na miejscu pojawi się też oświetlenie uliczne, monitoring i iluminacje. W dokumentacji uwzględniona będzie także przebudowa układu drogowego przylegającego do placu wraz z pętlą autobusową, budowa miejsc postojowych i chodników.

Materiałem wyjściowym dla opracowania będzie zwycięska koncepcja, która powstała w konkursie ogłoszonym przez Biuro Rozwoju Gdańska. Ostateczny projekt będzie musiał być uzgodniony m.in. z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

- Widząc koncepcje zagospodarowania tego miejsca, widać tu duży potencjał w organizowaniu różnego rodzaju imprez plenerowych, w tym artystycznych - mówi Łukasz Hamadyk. - Tego miejsca na pewno nie można nazwać dzisiaj placem. Jest zaniedbane, nie ma tutaj nic ciekawego. Tuż obok znajduje się fragment promenady, która będzie w przyszłości przylegać do placu nadwodnego. Ona z kolei już dzisiaj przyciąga sporo ludzi, którzy chcą tu posiedzieć na ławce i popatrzeć na rzekę, połowić ryby, lub, po prostu, popatrzyć na przepływające statki. Nowy Port jest dzielnicą związaną z morzem i portem, ale dostęp do linii brzegowej nie jest tu obecnie szczególnie atrakcyjny. Mam nadzieję, że teraz będzie mogło się to zmienić - dodaje.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie projektu "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W połowie ubiegłego roku rozstrzygnięto konkurs na "opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w Nowym Porcie".

- Teren znajdujący się przy brzegu Martwej Wisły już w trakcie konsultacji społecznych towarzyszących przygotowaniu, przed kilku laty, Gminnego Programu Rewitalizacji został wskazany przez mieszkańców jako miejsce, które zasługuje na metamorfozę. Plac jest położony nad wodą, roztacza się z niego widok na przepływające statki i na Twierdzę Wisłoujście. Tuż obok znajduje się Szaniec Zachodni, który, zgodnie z wolą mieszkańców, razem z placem nadwodnym ma współtworzyć kompleks terenów rekreacyjnych. Uczestnicy ubiegłorocznego konkursu musieli uwzględnić w swoich pracach funkcjonalne powiązanie placu nadwodnego z terenami sąsiednimi.

W konkursie wzięło udział pięć zespołów. Zwyciężyła koncepcja autorstwa zespołu projektowego w składzie: Tomasz Japa, Maria Kępka, Zofia Zuchowicz i Anna Dubois.

Jury konkursowe uznało, iż ta propozycja jest „czytelną i spójną kompozycją placu podkreślającą walory krajobrazu i historyczną tożsamość miejsca. Zespół projektowy stworzył przestrzeń zintegrowaną, ale jednocześnie pełniącą różnorodne funkcje odzwierciedlające postulaty lokalnej społeczności. Zachowano przy tym bardzo dobre proporcje nawierzchni utwardzonych do nawierzchni trawiastych, z płynnymi przejściami jednych w drugie.” Uzasadniając wybór tej pracy, jury zwróciło uwagę na meble miejskie i oświetlenie, nawiązujące do portowego charakteru miejsca oraz na ciekawą formę zadaszeń i małych kubatur. Zgodnie ze zwycięską koncepcją, fragment placu nadwodnego ma zostać utwardzony, aby umożliwić organizację różnego rodzaju wydarzeń plenerowych. Na pozostałej części powstanie łąka. Znajdą się na niej m.in. boiska do gier zespołowych. Koncepcja przewiduje również utworzenie punktu widokowego i urządzenie nabrzeża w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z wodą. Zabytkowy budynek po stacji paliw mógłby zostać przeznaczony na cele gastronomiczne.

Jury przedstawiło też kilka zaleceń pokonkursowych, które powinny zostać uwzględnione podczas opracowywania dokumentacji technicznej. To m.in. przeprojektowanie układu komunikacyjnego, zweryfikowanie formy punktu widokowego czy dopuszczenie możliwości cumowania małych jednostek pływających w dawnym basenie portowym. Zalecono też maksymalne zachowanie drzewostanu.

Gospodarka Morska
To zwycięska wstępna koncepcja tego, jak może wyglądać plac u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.