• <
escort_980x120_gif_2020

WWF: Neutralizacja śladu węglowego prawie 80 lat wstecz?

02.09.2020 12:17 Źródło: wwf.pl
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo WWF: Neutralizacja śladu węglowego prawie 80 lat wstecz?

Partnerzy portalu

WWF: Neutralizacja śladu węglowego prawie 80 lat wstecz? - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Walka ze zmianą klimatu i ochrona przyrody dla kolejnych pokoleń powinny stać się priorytetem dla biznesu i polityków. Dziś Grupa VELUX ogłasza ambitne i niezwykłe zobowiązanie - nie tylko zneutralizuje obecny ślad węglowy, lecz także całą emisję dwutlenku węgla od rozpoczęcia działalności w 1941 roku. W tym nowatorskim podejściu do odpowiedzialności za stan środowiska wspierać ją będzie WWF.

Dożywotnia Neutralność Węglowa – co to takiego?

Grupa VELUX, producent okien dachowych  planuje osiągnąć tzw. Dożywotnią Neutralność Węglową w 2041 roku, kiedy przypada stulecie założenia firmy. Efektem działań będzie neutralizacja historycznego śladu węglowego – 5,6 mln ton CO2 (zakres 1 i 2ii) wyemitowanego od 1941 r. – w ramach projektów ochrony lasów prowadzonych przez WWF. Dożywotnia Neutralność Węglowa to nowe, pionierskie zobowiązanie, zainicjowane przez Grupę VELUX i rozwijane przez WWF International, firma bierze  odpowiedzialność jednocześnie za przeszłe i przyszłe emisje węglowe. To innowacyjne zaangażowanie pozwoli wychwycić historyczny ślad węglowy VELUX, a jednocześnie zachować bezcenne, w skali światowej lasy i dziką przyrodę dla obecnych i przyszłych pokoleń. Ponadto Grupa VELUX zobowiązuje się też znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla w ramach obecnej działalności firmy i łańcucha dostaw (emisje z zakresu 1, 2 i 3iii) zgodnie z najbardziej ambitnym celem porozumienia paryskiego zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5°C.

Partnerstwo z WWF jest elementem nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX 2030, w której firma zobowiązuje się do wyznaczenia celów opartych na wiedzy naukowej - , aby redukować emisję VELUX dołącza do inicjatywy Science Based Targets.  Aby przekształcić swoją działalność, Grupa VELUX przyspieszy inwestycje w efektywność energetyczną: w swoich zakładach produkcyjnych przestawi się na energię odnawialną i będzie kupować energię elektryczną produkowaną w 100% ze źródeł odnawialnych, jak również znacząco zmieni sposób, w jaki specyfikuje i dokonuje zakupów materiałów.

„Nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Dlatego też opracowaliśmy nowatorską koncepcję Dożywotniej Neutralności Węglowej. Nasz nowy projekt przewiduje 20-letnią współpracę z organizacją WWF i zakłada neutralizację historycznych emisji dwutlenku węgla firmy. Znacznie ograniczymy też przyszłą emisję CO2 i poprosimy naszych dostawców, aby zrobili to samo. Mamy nadzieję, że w ślad za nami Dożywotnią Neutralność Węglową osiągną także inne firmy, co pozwoli zapewnić lepszą przyszłość nam wszystkim” - mówi Jacek Siwiński, Prezes VELUX w Polsce

Ochrona lasów i różnorodności biologicznej

Z pomocą WWF Grupa VELUX osiągnie Dożywotnią Neutralność Węglową poprzez inwestycje w projekty ochrony lasów i różnorodności biologicznej przez następne 21 lat. To pozwoli ograniczyć zanikanie siedlisk, wylesianie i degradację gleby, które zagrażają ekosystemom leśnym na całym świecie. Jednocześnie firma będzie współpracować z lokalnymi społecznościami oraz dążyć do poprawy jakości ich życia. Pierwsze dwa projekty z WWF zostaną zrealizowane w Ugandzie i Birmie.

W Ugandzie prace będą skupiały się wokół odtwarzania zdegradowanych lasów oraz zasadzania nowych, jak również ochrony naturalnych obszarów leśnych. Projekt zakłada także hodowlę drzew w szkółkach, innych systemach agroleśnych i plantacjach poza terenami chronionymi. Pozwoli to pokryć popyt na różne produkty leśne i ograniczyć pozyskiwanie ich z lasów naturalnych.

Projekt w Birmie zakłada zabezpieczenie wielu kluczowych korytarzy ekologicznych wzdłuż przełęczy Singkhon (Maw Daung) oraz ochronę różnorodności biologicznej tego obszaru w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami i z korzyścią dla nich.

Nowy standard w świecie biznesu

„Efekty kryzysu klimatycznego i środowiskowego są coraz bardziej odczuwalne. Dlatego też potrzebne są zdecydowane i ambitne działania, które pozwolą nam zadbać o lepszą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich. Koncepcja Dożywotniej Neutralności Węglowej Grupy VELUX oraz jej zobowiązanie stanowią doskonały przykład. Wspólnie chcemy zainspirować inne firmy do osiągnięcia Dożywotniej Neutralności Węglowej oraz wyznaczyć wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i klimatu dla firm z całego świata” – mówi Marco Lambertini, Dyrektor Generalny WWF International

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.