• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Naczelny Sąd Administracyjny uprawomocnił decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków Stoczni Gdańskiej

rk

31.05.2023 13:20 Źródło: Gov.pl
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Naczelny Sąd Administracyjny uprawomocnił decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków Stoczni Gdańskiej

Partnerzy portalu

karstensen dźwigi gdańsk
Fot. GospodarkaMorska.pl

Oddalono skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wpisaniu do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego Stoczni Gdańskiej od okresu funkcjonowania Stoczni Cesarskiej do 1989 roku.

Wyrok sądu, który uznał za prawomocną decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków wydaną w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do rejestru zabytków Stoczni Gdańskiej, miał potwierdzić słuszność działań służb konserwatorskich obu instancji prowadzonych na rzecz objęcia ochroną prawną tego zabytku.

Wpisanie do rejestru zespołu budowlanego obiektów stoczniowych nastąpiło w 2017 roku, co rok później potwierdziło rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy. Obszar ten został uznany za pomnik historii jako "Gdańsk - Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności".

Początki produkcji stoczniowej na tym terenie sięgają  końca XIX w., kiedy to inżynier i przemysłowiec z Elbląga, Ferdinand Schichau, założył stocznię, która na początku XX w. była najnowocześniejszym tego typu zakładem w Gdańsku. Po II wojnie światowej zakład ten został połączony ze Stocznią Gdańską (wcześniej Stocznią Cesarską) w jedno wielkoskalowe przedsiębiorstwo.

Zdaniem przedstawicieli ministerstwa i konserwatora zabytków występujące na tym terenie budowle posiadają cenne walory architektoniczne i są ilustracją rozwoju architektury przemysłowej od końca XIX do II połowy XX wieku. Najbardziej okazałym budynkiem jest hala produkcyjna 3B z charakterystycznym napisem „Stocznia Gdańska”, w której na piętrze dawniej mieściła się trasernia, a w przyziemiu odbywała się prefabrykacja elementów budowanych statków. W sąsiedniej hali 4B we wczesnych godzinach porannych 14 sierpnia 1980 roku, podobnie jak na dwóch innych wydziałach stoczni, przerwano pracę, co zapoczątkowało historyczny strajk, który zakończył się podpisaniem Porozumień Gdańskich.

Zachowane elementy historycznej infrastruktury wraz z budynkami były tłem dla wydarzeń, które doprowadziły do narodzin wielkiego ruchu „Solidarności”. Miejsce to, wraz z pozostałym obszarem dawnej Stoczni Gdańskiej, ma szansę znaleźć się także na Liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wniosek w tej sprawie został pozytywnie rozpatrzony w 2020 roku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.