• <
CHIPOLBROK_TOP

Monokultury zagrażają właściwemu obiegowi wody

06.10.2020 11:30 Źródło: PAN
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Monokultury zagrażają właściwemu obiegowi wody
Monokultury zagrażają właściwemu obiegowi wody - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

W najnowszym numerze „Nature Geoscience” międzynarodowy zespół naukowców wykazuje, że dotychczasowy kierunek rozwoju leśnictwa i rolnictwa promujący monokultury, negatywnie wpływa na zasoby wody i możliwości adaptacji do globalnych zmian klimatu. Wnioski te badacze wyciągnęli na podstawie analizy procesów ekohydrologicznych. Współautorem artykułu jest prof. Maciej Zalewski z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN.

Monokultury, czyli uprawy jednogatunkowe o zmniejszonej bioróżnorodności i zróżnicowaniu przestrzennym, są znacznie mniej odporne od naturalnych lasów na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak susze. Jednocześnie obszary leśne ze zróżnicowanym drzewostanem i ściółką są w stanie zatrzymać wilgoć, skuteczniej odtwarzać zasoby wód podziemnych, ograniczyć erozję gleby, zamulanie i eutrofizacje zbiorników zaporowych, a także zredukować znacząco zagrożenie powodziowe.  
Apel o unikanie monokultur

Naukowcy postulują, aby w oparciu o analizę procesów ekohydrologicznych, kształtować „inteligentne ekosystemy” posiadające zwiększona zdolność retencjonowania wody i bioróżnorodność, generujące szerokie spektrum korzyści ekonomicznych i społecznych, odporność na zmiany klimatu a także potencjał kulturowy i edukacyjny.

Cały artykuł “Homogenization of the terrestrial water cycle”

Więcej o koncepcji “inteligentnych ekosystemów” można przeczytać w publikacji prof. Macieja Zalewskiego pt. „Ecohydrology and Hydrologic Engineering: Regulation of Hydrology-Biota Interactions for Sustainability” w Journal of Hydrologic Engineering.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.