• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Mobile Monitoring i SeaData opracowały system do detekcji wycieków zanieczyszczeń w wodzie

rk

06.03.2023 12:50 Źródło: SeaData
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Mobile Monitoring i SeaData opracowały system do detekcji wycieków zanieczyszczeń w wodzie

Partnerzy portalu

Mobile Monitoring i SeaData opracowały system do detekcji wycieków zanieczyszczeń w wodzie - GospodarkaMorska.pl
SeaData

Mobile Monitoring i SeaData stworzyły system do detekcji wycieków substancji niebezpiecznych w wodzie. Ich rozwiązanie pozwala na systematyczne sprawdzanie jakości wody, a następnie na podjęcie działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, a także ich szybkiego wykrycia i eliminacji. Wśród wykrywanych substancji są związki ropopochodne, które wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, ekosystemy morskie i rybołówstwo.

W celu przeprowadzenia pomiaru ilości substancji ropopochodnych oraz detekcji ich źródła, sensory są rozmieszczone w strategicznych miejscach. Po wykryciu obecności oleju, urządzenie przekazuje informacje do systemu online, który odczytuje wartość i interpretuje ją w sposób zrozumiały dla człowieka. Instalacja w kilku miejscach umożliwia również lokalizację źródła zanieczyszczenia. Integracja danych pomiarowych np: z ruchem statków wyświetlanych na żywo w systemie online umożliwia szybką weryfikację, czy dana jednostka nie emituje zanieczyszczeń do wody.

Gospodarka Morska
SeaData

System do monitoringu jakości wody może mieć zastosowanie w miastach, gminach, w przemyśle, portach czy w gospodarstwach rolnych. Pozwala na kontrolowanie różnych parametrów wody m.in zawartość tlenu, poziom pH, temperatura, zasolenie, substancje ropopochodne, zakwity alg, związki azotu, fosforu i wiele innych. Główną zaletą takiego systemu jest zapobiegania potencjalnym katastrofom ekologicznym. Pozwala także skrócić czas reakcji na problemy z jakością wody, dzięki zbieraniu i przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą szybko podjąć odpowiednie kroki i zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom.

Tagi:
SeaData, czujniki
escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.