• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

GloLitter - Globalna inicjatywa ONZ w oczyszczaniu oceanów

ac

15.04.2021 14:02 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie GloLitter - Globalna inicjatywa ONZ w oczyszczaniu oceanów

Partnerzy portalu

GloLitter - Globalna inicjatywa ONZ w oczyszczaniu oceanów - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Pod kierownictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych uruchomiono nowy program mający na celu wyeliminowanie odpadów morskich i oczyszczenie oceanów. 

Projekt GloLitter jest wdrażany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską i 30 krajami. Początkowo finansowany był również przez rząd Norwegii za pośrednictwem Norweskiej Agencji ds. Współpracy Rozwojowej.

GloLitter pomoże krajom rozwijającym się ograniczać i zapobiegać powstawaniu odpadów morskich (w tym odpadów plastikowych) w sektorach morskich i rybołówstwie. 

Projekt ma na celu zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w tych gałęziach przemysłu i określenie możliwości recyklingu, aby lepiej chronić nasze delikatne środowisko morskie. 

Program jest zgodny z celem zrównoważonego rozwoju ONZ, którym jest zaangażowanie w zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczenia mórz oraz ochronę i zrównoważone użytkowanie oceanów.

- Plastikowe śmieci mają niszczycielski wpływ na życie w morzu i zdrowie ludzi - powiedział Manuel Barange, dyrektor ds. Rybołówstwa i akwakultury w FAO - Ta inicjatywa jest ważnym krokiem w walce z tym problemem i pomoże chronić ekosystem oceaniczny, a także źródło utrzymania tych, którzy są od niego zależni.

Projekt GloLitter pomoże sektorowi w stosowaniu najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i zmniejszania ilości odpadów z tworzyw sztucznych w morzu, w tym zgubionych lub wyrzuconych narzędzi połowowych. Zajmie się dostępnością i użytecznością portowych urządzeń, a także podniesieniem świadomości osób zatrudnionych w sektorach żeglugi i rybołówstwa.

Jose Matheickal, szef Departamentu Partnerstw i Projektów IMO, z zadowoleniem przyjął inicjatywę. „Morskie śmieci to plaga w oceanach i na naszej planecie. Cieszę się, że ponad 30 krajów zaangażowało się w tę inicjatywę i współpracuje z IMO i FAO, aby rozwiązać ten problem”.

Projekt GloLitter wyposaży kraje partnerskie w niezbędne narzędzia, takie jak dokumenty z wytycznymi, materiały szkoleniowe i strategie, które pomogą w egzekwowaniu istniejących przepisów. Między innymi chce zachęcać do oznaczania narzędzi połowowych, aby można było odnaleźć ich właściciela w przypadku wyrzucenia lub zgubienia sieci na morzu.

IMO będzie również zachęcać partnerów do rozważenia przepisów zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki (MARPOL) w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniom, które zabraniają wyrzucania tworzyw sztucznych (w tym narzędzi połowowych) ze statków do morza. 

Inny traktat, konwencja londyńska IMO / protokół londyński, reguluje składowanie odpadów ze statków, zezwalając na składowanie tylko niektórych rodzajów odpadów nieszkodliwych.

Przedmiotem projektu będzie również dostępność i użyteczność portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz ich połączenie z krajowymi systemami gospodarki odpadami. Kraje uczestniczące otrzymają pomoc w opracowaniu planów gospodarki odpadami portowymi. 

GloLitter obejmuje również programem pilotażowym organizacje zajmujące się rybołówstwem, chce ograniczyć stosowanie plastiku i wprowadzić jego recykling, w rybołówstwie, przetwórstwie ryb i marketingu.

Dziesięć krajów potwierdziło uczestnictwo w projekcie jako wiodące kraje partnerskie, w tym Brazylia, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie, Indonezja, Jamajka, Kenia, Madagaskar, Nigeria i Vanuatu. 

Kolejnych 20 krajów (Argentyna, Wyspy Zielonego Przylądka, Kolumbia, Ekwador, Gambia, Mozambik, Nikaragua, Panama, Peru, Filipiny, Senegal, Sri Lanka, Wyspy Salomona, Sudan, Zjednoczona Republika Tanzanii, Tajlandia, Timor Wschodni, Togo, Tonga i Wietnam) zostały określone jako zwykłe kraje partnerskie projektu GloLitter.


escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.