• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Szkolenia dla stoczniowców z MSR Gryfia

01.09.2015 06:26 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Szkolenia dla stoczniowców z MSR Gryfia

Partnerzy portalu

Szkolenia dla stoczniowców z MSR Gryfia - GospodarkaMorska.pl

Już za kilka dni pracownicy Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia rozpoczną szkolenia i kursy zawodowe z różnych dziedzin.  Zarząd stoczni podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie, na mocy której stocznia otrzyma z Krajowego Funduszu Pracy dofinansowanie do programu szkoleniowego dla pracowników powyżej 45 roku życia.

78 pracowników w wieku 45 lat i więcej weźmie udział w kursach i szkoleniach zawodowych z różnych dziedzin. W programie są m.in. szkolenia związane z obsługą suwnic i urządzeń transportowych, kurs projektowania Autocad, kurs spawania metali kolorowych, kurs dla inspektorów powłok malarskich, a także kurs medyczny czy szkolenie z negocjacji w biznesie. Dofinansowanie, które otrzyma stocznia to blisko 100 tysięcy złotych, co stanowi 80% wartości całego projektu, pozostałe koszty stocznia pokryje z własnych środków.

Dzięki wsparciu z Krajowego Funduszu Szkoleń pracownicy stoczni wezmą udział w szkoleniach, które pomogą im zbudować nowe kompetencje. Osoby powyżej 45 roku życia to bardzo ważna grupa pracowników w MSR Gryfia. Są to osoby o ogromnym doświadczeniu i z wieloletnim stażem pracy, dlatego warto wspierać ich rozwój zawodowy – mówi Dorota Hranyczka, Dyrektor Biura Zarządu, odpowiedzialna za kwestie HR. Ponadto pracownicy w tym wieku stanowią bardzo liczną grupę zatrudnionych w MSR Gryfia – aż 303 osoby z 515 zatrudnionych w MSR Gryfia to osoby powyżej 45 roku życia.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wsparcie rozwoju pracowników stanowią ważny element polityki personalnej MSR Gryfia, zwłaszcza że na rynku brakuje pracowników o wysokich kwalifikacjach w zawodach stoczniowych. Udział w szkoleniach pozwoli pracownikom uzyskać nowe uprawnienia, np. w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego czy uprawnień hakowego, a także poszerzą swoje kwalifikacje i udoskonalą umiejętności. Z perspektywy stoczni może się to przełożyć na wzrost efektywności pracy oraz możliwość stosowania nowoczesnych technologii.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią Funduszu Pracy. Misją instytucji jest wspieranie ustawicznego kształcenia pracodawców i pracowników. Poprzez realizowane programy KFS pomaga zdobywać nowe kompetencje adekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki. Inwestycje KFS w potencjał kadrowy przyczyniają się do poprawy pozycji pracowników i firm na rynku pracy.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.