• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Projekt rozporządzenia dot. matur w szkołach branżowych - do konsultacji

jk

25.09.2017 12:16 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Projekt rozporządzenia dot. matur w szkołach branżowych - do konsultacji
Projekt rozporządzenia dot. matur w szkołach branżowych - do konsultacji - GospodarkaMorska.pl

MEN skierowało do konsultacji projekt noweli rozporządzenia ws. przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkołach branżowych. Zawiera on szczegółowe regulacje dot. zwolnienia absolwentów szkół branżowych II stopnia z obowiązkowego egzaminu pisemnego z przedmiotu dodatkowego.

Od obecnego roku szkolnego 2017/2018 zmieniana jest struktura szkół w Polsce - ruszyły m.in. szkoły branżowe I stopnia. Weszły one w miejsce wygaszanych zasadniczych szkół zawodowych. Absolwenci szkół branżowych I stopnia będą mogli kontynuować naukę w szkołach branżowych II stopnia i zdać w nich maturę.

Szkoły branżowe I stopnia są 3-letnie, a II stopnia - 2-letnie. Szkoły branżowe II stopnia ruszą od roku szkolnego 2020/2021. Pierwszy rocznik ich absolwentów będzie mógł przystąpić do matury wiosną 2022 r.

Skierowany do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, to konsekwencja wejścia w życie ustaw Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe. Zgodnie z nimi, absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia (a są absolwentami gimnazjum), na egzaminie maturalnym będą zwolnieni z obowiązku przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, jeżeli będą posiadali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W projekcie zaproponowano szczegółowe regulacje prawne dotyczące m.in. tego, jakie dodatkowe informacje będzie musiała zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwenta szkoły branżowej II stopnia, zapisu, jaki będzie zamieszczany na jego świadectwie dojrzałości. Opisano też postępowania w przypadku, gdy abiturient przystępując do matury nie ma jeszcze dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale ma go uzyskać do 5 września roku następnego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do sześciu egzaminów: pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym) oraz ustnych - z polskiego i języka obcego.

Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu dodatkowego; chętni mogą przystąpić do pięciu takich egzaminów. To właśnie z tego egzaminu będą mogli być zwolnieni abiturienci ze szkół branżowych II stopnia, jeśli będą mieli dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W grupie przedmiotów dodatkowych są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych zdawane są na poziomie rozszerzonym. Stąd do grupy tej zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych (polski, matematyka, język obcy). Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym z jednego obowiązkowego) nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służą tylko przy rekrutacji na studia.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia dotycząca matur w szkołach branżowych ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że we wszystkich typach szkół w roku 2017/2018 będzie się uczyć 4 mln 915 tys. dzieci i młodzieży. Wśród nich jest 89,5 tys. uczniów, którzy rozpoczęli naukę w I klasach szkół branżowych I stopnia.

Danuta Starzyńska-Rosiecka

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.