• <
siemens_gamesa_2022

Dynamiczny wzrost sprzedaży Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 roku

rk

22.11.2022 09:41 Źródło: OT Logistic S.A.
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Dynamiczny wzrost sprzedaży Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 roku

Partnerzy portalu

Dynamiczny wzrost sprzedaży Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 roku - GospodarkaMorska.pl
OT Logistic S.A.

Przychody Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły ponad 275 mln zł, a zysk netto 92,6 mln zł wobec odpowiednio: 719,24 mln zł i 113,87 mln zł w ubiegłym roku. Na działalności kontynuowanej (po wyłączeniu wyników spółek sprzedanych w 2021 roku) po trzech kwartałach br. sprzedaż Grupy OTL zwiększyła się o około 53,83%, m.in. za sprawą znaczących wzrostów w usługach spedycyjnych i portowych. Skonsolidowany zysk EBITDA po trzech kwartałach 2022 roku wyniósł 88,1 mln zł, w tym 69,2 mln zł z działalności portowej.

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL po trzecim kwartale 2022 r. z działalności kontynuowanej zwiększyły się o 96,3 mln zł,  tj. o +53,83% r/r, głównie wskutek wysokich wzrostów osiągniętych w działalności spedycyjnej (+83,38%) oraz portowej (+50,19%), w tym obsługi przeładunków towarów masowych. Działalność spedycyjna osiągnęła wzrost dzięki wyższej sprzedaży w obsłudze transportowej towarów masowych.

Zanotowany w tym oku spadek zysku netto wynikał z wyłączenia z konsolidacji w roku 2022 wyników spółek sprzedanych w roku 2021. Przychody z działalności niekontynuowanej w 2022 r. wyniosły 540,4 mln zł po trzech kwartałach 2021 roku.

- Grupa OTL kolejny kwartał wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe. To efekty wieloletniej pracy i działań restrukturyzacyjnych, a także pozytywny wpływ sytuacji rynkowej przejawiającej się w zwiększonym popycie na usługi świadczone przez Grupę OTL. Analizując tylko działalność kontynuowaną, zwiększyliśmy przychody o 96,3 mln zł i odnotowaliśmy wysokie wzrosty w zakresie działalności portowej i spedycyjnej. W portach w Świnoujściu i Gdyni realizujemy wyższe przeładunki towarów masowych, głównie węgla energetycznego. Aktywa portowe stały się w obecnych czasach strategicznymi nie tylko dla krajowej gospodarki, ale i całych regionów – podkreślił prezes OT Logistics Kamil Jedynak.

Gospodarka Morska
OT Logistic S.A.

Zysk EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) z działalności kontynuowanej po trzech kwartałach 2022 r. wyniósł 88,1 mln zł i po oczyszczeniu z wpływu zjawisk jednorazowych był wyższy w stosunku do porównywalnego okresu w zeszłym roku o 43,29 mln zł (+96,6% r/r) dzięki wzrostom sprzedaży na działalności portowej oraz spedycyjnej. Zysk netto wyniósł w analizowanym okresie 92,59 mln zł, tj. -18,7% r/r. Na wysoki wynik netto w trzecim kwartale 2021 r. wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym rozwiązanie zobowiązania z tytułu opcji put wobec Erste d.o.o. (34,1 mln zł), istotne dezinwestycje nieruchomości i ruchomości w celu spłaty wierzycieli, efekt dekonsolidacji zbytej spółki zależnej (53,2 mln zł) i rozwiązane odpisy na należności.

Grupa istotnie poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Sprzedana w 2021 r. CHG choć generowała znaczną część skonsolidowanego obrotu, to jednak osiągała relatywnie niższe marże. Rentowność sprzedaży brutto Grupy OTL po trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 28,68% w porównaniu do 11,54% w trzech kwartałach 2021 r., na poziomie EBITDA rentowność wzrosła do 32,02% z 19,10%, a rentowność zysku netto wyniosła 33,66% w porównaniu z 15,83% w analogicznym okresie w roku ubiegłym

- Mamy stabilną sytuację finansową, a dług netto Grupy OTL na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wyniósł 419,58 mln zł wobec 436,03 mln zł r/r. Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i dezinwestycji w 2021 r. Grupa OTL istotnie obniżyła zobowiązania odsetkowe. Intencją zarządu było podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, a podejmując decyzję o planowanej dywidendzie argumentowaliśmy ją dobrą sytuacją spółki pozwalającą na jej wypłatę. Sytuacja formalna Spółki sprawiała, że wypłata dywidendy musiała być uzależniona od ziszczenia dodatkowych warunków. Niestety warunki te się nie spełniły, w związku z czym dywidenda nie mogła zostać w tej sytuacji wypłacona, a cały zysk za 2021 r. został przeznaczony na kapitał zapasowy - członek zarządu OT Logistics Daniel Górecki

Zarząd z optymizmem patrzy na kolejne kwartały i spodziewa się utrzymania wysokich przychodów w spedycji i przeładunkach w większości grup asortymentowych masowych i drobnicowych. W związku z obecną sytuacją makroekonomiczną, spodziewana jest również kontynuacja działań operacyjnych mających na celu maksymalizację obsługi transportu importowanego węgla energetycznego.

- Kontynuacji dobrego trendu w sprzedaży będzie sprzyjać sytuacja rynkowa, zwłaszcza utrzymujący się wysoki popyt na usługi portowe, głównie w zakresie obsługi przeładunku importowanego węgla, na którym w ostatnich miesiącach koncentrujemy działania (węgiel stanowi większość masy towarowej w porcie). Oczekujemy utrzymania w dalszym ciągu wzmożonego popytu na ten strategiczny surowiec, który będzie transportowany drogą morską i przeładowywany m.in. w naszych terminalach. Jednocześnie kontynuujemy inwestycje w portach, które mają poprawić ich możliwości operacyjne poprzez przystosowanie do obsługi towarów uniwersalnych, a nasz łańcuch logistyczny rozszerzyliśmy tak, by oferować klientowi pełen wachlarz usług od frachtowania statków, przez obsługę portową, po spedycję i transport do klienta – mówi Kamil Jedynak.

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Chorwacja.
W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce. Od 2015 roku OT Logistics posiada także akcje w chorwackim porcie Luka Rijeka. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Gospodarka Morska
OT Logistic S.A.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.